Gå direkte til innhold

Forskningsrådet på Nor-Fishing 2018

Sted:
Trondheim Spektrum
Starter:
21.08.2018 10:00 CET
Avsluttes:
24.08.2018 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
På Nor-Fishing 2018 vil Forskningsrådet være en del av samarbeidsprosjektet Forskningstorget – Forskning og innovasjon, som samler åtte institusjoner rundt et felles torg for presentasjoner og møter om marin forskning og innovasjon.

Med det felles Forskningstorget vil forskning og innovasjon synes godt i messelandskapet i år. Alle som er interessert i forskning og innovasjon, vil vite hvor de skal gå og trenger ikke lenger å lete opp institusjonene i ulike haller. På Forskningstorget samles ekspertisen på forskning og innovasjon for fiskeri og sjømat, forvaltning og teknologi.  

​Ingen ringere enn fiskeriminister Per Sandberg vil stå for åpningen av Forskningstorget tirsdag 21. august - den første messedagen. 

I løpet av messedagene vil det på torget mellom institusjonenes stands arrangeres felles miniseminarer for å belyse aktuelle temaer med forskningsbasert kunnskap. Seminarene tar for seg fangst- og fartøyteknologi, bestandsovervåking, havmiljø, bærekraft, bioøkonomi, foredlingsteknologi, sjømatmarked og kvalitet. 

Vi har lagt opp til 7 felles miniseminarer fordelt på de tre første messedagene. Seminarene varer 30-40 minutter og inneholder flere korte innlegg fra forskning og næringsliv for å belyse et tema med konkrete eksempler. Målet er at Forskningstorget blir en møteplass for diskusjoner om forskning og innovasjon, både i forbindelse med de annonserte miniseminarene, og som et sted for mindre, mer uformelle møter. 

Miniseminarer - Foreløpig program
  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
10:30   Bestands-overvåking Bioøkonomi

 

Student-arrange-ment

13:30   Havmiljø Foredlings-teknologi
14:30/
​15:00

Åpning av Forskningstorget

Fangst- og fartøysteknologi


Bærekraft


Sjømat - marked og kvalitet


Detaljert program for de enkelte miniseminarene er tilgjengelig på Nor-Fishings nettsider/Faglig program

Forskningstorget - Forskning og innovasjon er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima, Sintef/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Forskningsrådets deltakelse på Nor-Fishing koordineres gjennom programmet MARINFORSK. Rådgivere fra andre programmer og aktiviteter som er relevante for fiskeri- og sjømatnæringen vil også være til stede på vår stand. Det gjelder bl.a. HAVBRUK, MAROFF, SkatteFUNN og Nærings-phd.