Gå direkte til innhold

Forskningsrådet på Nor-Fishing 2018

Sted:
Trondheim Spektrum
Starter:
21.08.2018 10:00 CET
Avsluttes:
24.08.2018 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
På Nor-Fishing 2018 vil Forskningsrådet være en del av samarbeidsprosjektet Forskningstorget – Forskning og innovasjon, som samler åtte institusjoner rundt et felles torg for presentasjoner og møter om marin forskning og innovasjon.

Med det felles Forskningstorget vil forskning og innovasjon synes godt i messelandskapet i år. På Forskningstorget samles ekspertisen på forskning og innovasjon for fiskeri og sjømat, forvaltning og teknologi.  

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik vil stå for åpningen av Forskningstorget tirsdag 21. august - den første messedagen. 

Miniseminarer
I løpet av messedagene vil det arrangeres 7 miniseminarer for å belyse aktuelle temaer med forskningsbasert kunnskap. Seminarene tar for seg fangst- og fartøyteknologi, bestandsovervåking, havmiljø, bærekraft, bioøkonomi, foredlingsteknologi, sjømatmarked og kvalitet. 

Seminarene varer 30-40 minutter og inneholder flere korte innlegg fra forskning og næringsliv som belyser de ulike temaene med konkrete eksempler.

Se detaljert program for miniseminarene på Nor-Fishings nettsider/Faglig program

Disse finner du på Forskningstorget
Forskningstorget - Forskning og innovasjon er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima, SINTEF Oceans/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Forskningsrådets deltakelse på Nor-Fishing koordineres gjennom programmet MARINFORSK. Rådgivere fra andre programmer og aktiviteter som er relevante for fiskeri- og sjømatnæringen vil også være til stede på vår stand. Det gjelder bl.a. HAVBRUK, MAROFF, SkatteFUNN og Nærings-phd.