Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Bevilgninger for 2017

80 mill. til 10 nye forskerprosjekter

Programstyret i MARINFORSK bevilget i møte 7. desember nesten 80 mill. kroner i støtte til 10 nye forskerprosjekter som vant fram i konkurranse blant 110 søknader.

Til behandling i MARINFORSKs programstyre 7. desember forelå totalt 124 søknader for til sammen 850 milllioner kroner. 14 søknader gjaldt arrangementsstøtte og personlige stipendier til internasjonalt samarbeid, mens 110 søknader konkurrerte om midler til nye forskerprosjekter fra 2017.

Under 10 prosent innvilgelse

Programkoordinator Christian Wexels Riser er fornøyd med mange gode søknader til MARINFORSK, men synes det er synd å måtte avslå så mange svært gode prosjekter. (Foto: Anne Ditlefsen) Den vitenskapelige kvaliteten på søknadene om forskerprosjekter er vurdert i paneler av internasjonale fageksperter. Fagpanelenes vurdering ligger til grunn for innstillingen til programstyret som vurderer prosjektenes relevans i forhold til utlysningsteksten og foretar endelig beslutning om hvilke og hvor mange prosjekter som får støtte. 

 Som vanlig fikk vi veldig mange svært gode søknader til utlysningen av forskerporsjekter. Og selv om programstyret valgte å øke rammen for bevilgning noe, må mange svært gode søknader avslås, sier programkoordinator Christian Wexels Riser. 

 Bevilgning til 10 av 110 søknader gir en innvilgelsesprosent på under 10 prosent. På enkelte deltemaer er det til og med enda hardere konkurranse. Det gjelder særlig innenfor temaområdet Marine økosystemer der det forelå 49 søknader, mens bare tre prosjekter ble innvilget, sier Wexels Riser.

De 10 prosjektene som får støtte, er fordelt på de fire deltemaene i utlysningen og i henhold til de økonomiske rammene som var avsatt til hvert tema i utlysningen. På temaet Påvirkning var utlysningen styrket med 5 mill. kroner fra programmet HAVBRUK.  

Høy kvinneandel

Blant de ti prosjektene som får støtte, har seks prosjekter kvinnelig prosjektleder.

Vi har lenge registrert høy kvinneandel blant stipendiatene i programmet, mens andelen kvinnelige prosjektledere i programmet totalt har ligget lavere enn ønskelig. Det bildet har endret seg med denne  tildelingen der de kvinnelige forskerne nå har fått et solid gjennombrudd. Det er gledelig, påpeker Wexels Riser.

Bevilgning til forskerprosjekter
Deltema Prosjekttittel Institusjon
Økosystem

Scaling climate effects from individual physiology to population responses

Diversity, taxonomy and distribution of marine protists in a changing Arctic

Drivers of fish extinction and colonization on oceanic banks (DRIVEBANKS)

Havforsknings-instituttet

Universitetet i Oslo


NINA

Påvirkning

SUSTAINable AQUAculture in the North: identifying thresholds, indicators and tools for future growth

Unraveling the mechanistic effects of crude oil toxicity during early life stages of cold-water marine teleosts

Effects of pulsed exposure to combinations of pesticides used as anti-parasitic medicines in aquaculture

Havforsknings-instituttet


Havforsknings-instituttet


IRIS
 

Høsting

Sustainable harvesting of a patchy resource: aggregation mechanisms and implications for stock size estimates

Ethical capture and killing methods in trawl fisheries

UiT – Norges arktiske universitet


Sintef Fiskeri og havbruk

Samfunn

MarES: Changing uses and values of marine ecosystem services in the Norwegian Arctic

A framework for science-based management of marine recreational fisheries in Norway

UiT – Norges arktiske universitet


Havforsknings-instituttet


Arrangementsstøtte og utenlandsstipend

Programstyret behandlet også 7 søknader om arrangementsstøtte, 5 søknader om personlige utenlandsstipend og 2 søknader om gjesteforskerstipend. Alle disse søknadene ble innvilget, noen med redusert beløp i forhold til søknad.

Type prosjekt Prosjekttittel Institusjon
Arrangements-støtte

International Conference on Chemistry and the Environment

3rd Internatioal Workshop on Trait-Based Approaches to Marine Life

International workshop on model full scale correlation of test with fishing gear

TURFALGAE - Regime shifts and fouling of marine macrophytes: overview of current status, knowledge gaps and research needs 

Fifth international symposium on Dynamic Energy Budget theory: metabolic organization plays a role in planetary stewardship

Natural mortality in fish populations during early life stages

The role of kelp export in shaping adjacent benthic ecosystems: steps for international collaboration, NIVA

NMBU


Universitetet i Bergen

Sintef Fiskeri og havbruk m


NIVA

 


Akvaplan-niva

 


Universitetet i Olso

NIVA

Personlig utenlands-stipend

Comprehensive analysis of co-produced water from coal-seam gas production: Personal overseas research grant for Saer Samanipour

Personal overseas research grant for Marion Claireaux, Havforskningsinstituttet m

Fishing vs. Natural selection effect on resilience of exploited fish: an experimental test

Fisheries Recruits and labour on the move in Norway and Newfoundland (Overseas Research Grant)

Implications of contemporary evolution and recruitment variability for fisheries stock assessment and management

NIVA

 


Havforsknings-instituttet


Universitetet i Oslo


UiT - Norges arktiske universitet

Havforsknings-instituttet

 

Gjesteforsker-stipend

Personal Visiting Researcher Grant: Daniel V. Gordon Professor and Head, Department of Economics, University of Calgary, Canada

Visitor researcher grant for Dr. Bastien Sadoul

Samfunns- og næringslivs-forskning


Akvaplan-niva
 


Se fullstendig oversikt søknadsbehandlingen og innvilgede prosjekter på de enkelte utlysningene på www.forskningsradet.no under 
Søk om midler: Søknadsstatus/Innvilgede søknader/ MARINFORSK
Oversiktene publiseres så snart alle dokumenter er ferdigbehandlet i søknadssystemet. 

Det tas forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet for 2017.

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
30.11.2015
Sist oppdatert:
08.12.2016