Gå direkte til innhold

MARINFORSK skal øke kunnskapen om marine økosystemer og konsekvensene av menneskelige påvirkninger, og bidra til gode og effektive forvaltningsprosesser. Programmet skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping basert på marine ressurser og andre økosystemtjenester.

Mer om MARINFORSK

Nyheter

Flere nyheter