Gå direkte til innhold

MARINFORSK skal øke kunnskapen om marine økosystemer og konsekvensene av menneskelige påvirkninger, og bidra til gode og effektive forvaltningsprosesser. Programmet skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping basert på marine ressurser og andre økosystemtjenester.

Mer om MARINFORSK

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 09.10.17 - 09.10.17

    Infoseminar om SC2 og LEIT Biotech samt SC3 og SC5

    Forskningsrådet presenterer nye utlysninger for 2018-2019 innenfor bærekraftig og klimasmart landbruk, mat fra hav og land, skog, bioteknologi og bioøkonomi (SC2), Klima og Miljø (SC5) og Energi (SC3)

  • 19.10.17 - 20.10.17

    Stipendiatsamlingen til MARINFORSK 2017

    Stipendiatsamlingen til MARINFORSK gir deg som er PhD-stipendiat i programmet muligheten til å presentere ditt prosjekt og møte andre stipendiater og postdoc-er.