Gå direkte til innhold

Forskningsrådets havforskningskonferanse

Sted:
Scandic Lillestrøm
Starter:
24.10.2018 10:00 CET
Avsluttes:
25.10.2018 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
24.–25. oktober er det klart for Forskningsrådets havkonferanse. Et rent og rikt hav er grunnleggende for så vel klima og miljø, som for økonomisk vekst. Konferansen vil belyse forskningens rolle og hva den sier om status og framtid for havet.

Se oppdatert program og annen informasjon på konferansesiden

Det er økende oppmerksomhet om havet, både i Norge og internasjonalt. Norge har tatt en internasjonal lederrolle i spørsmål om havet, blant annet gjennom det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi. Dette er tema for konferansens åpningssesjon der status og utfordringer belyses i fire hovedforedrag: 

  • ​Havets tilstand og tålegrenser v/professor Carlos Duarte, King Abdullah University of Science and Technology 
  • Havet og allmenningens tragedie: samarbeidets muligheter og begrensninger v/professor Dag Hessen, Universitetet i Oslo
  • Havforskningstiåret v/professor Peter Haugan, IOC
  • Norge tar ledelsen på hav v/Vidar Helgsen, norsk spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet

Deretter følger en sesjon med kortere innlegg og paneldebatt om muligheter og hindringer for å oppfylle FNs bærekraftsmål 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

​Dagen avsluttes med populærvitenskapelige foredrag om aktuelle marine problemstillinger og quiz i forbindelse med posterutstillingen. 

Siste nytt fra den marine forskningen

Den marine forskningen i Norge er stor og omfattende. På konferansens dag to presenteres ny forskning som har betydning for hvordan vi jobber videre med utfordringene og mulighetene i årene framover. Alle prosjektledere med finansiering fra MARINFORSK er invitert til å delta i en forskerstafett for å presentere status og resultater i prosjektet.

Full hus på Lillestøm

Konferansen er rettet mot forskere, næringsaktører, representanter fra forvaltning og organisasjoner, og andre med interesse for marine problemstillinger. Den andre dagen er særlig rettet mot forskerne. Konferansen er fulltegnet.