Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

30 prosent redusert dødelighet med Mammografi

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Forskningsrådet gjennomført en forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet. Evalueringen konkluderer med at målet om 30 prosent redusert dødelighet av brystkreft nesten er nådd.

Forskningsrådet høstet lovord for sitt administrative arbeid med den forskningsbaserte evalueringen av det norske Mammografiprogrammet under evalueringens avslutningskonferanse 7. september.

– Det har vært en fornøyelse å jobbe med Forskningsrådet gjennom denne prosessen, sier styringsgruppeleder, Roar Johnsen fra NTNU.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Forskningsrådet gjennomført en forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet. Evalueringen konkluderer med at målet om 30 prosent redusert dødelighet av brystkreft nesten er nådd. Styringsgruppeleder Roar Johnsen er professor ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. (Foto: NTNU)

Last ned evalueringsrapporten her PDF - 2,6 MB

Uavhengige råd

Forskningsrådet har på vegne av flere departementer tatt ansvaret for flere forskningsbaserte evalueringer av politiske reformer og tiltak, bl.a. sykehusreformen, NAV-reformen, pensjonsreformen, mammografiprogramet og nå samhandlingsreformen.

- Dette gir evalueringer med stor legitimitet og faglig kvalitet. Vi får den nødvendige avstanden mellom oppdragsgiver (departement) og forskere, sier divisjonsdirektør Jesper Simonsen i Forskningsrådet.

- Prosjektene må også oppfylle høye krav til vitenskapelig kvalitet. Disse evalueringene gir kunnskapsbaserte og uavhengige vurderinger og råd.

Simonsen mener at forskning i langt større grad enn i dag kan bidra til å støtte opp om beslutningsprosesser.

Det er imidlertid viktig at det foreligger planer for evaluering av politiske reformer og tiltak ved oppstart, som Roar Johnsen påpekte under sitt innlegg.

Mer om Evalueringen av samhandlingsreformen her.

Se alle innleggene her

Innholdet i selve evalueringen av Mammografiprogrammet ble presentert og diskutert i tematiske bolker, med innspill og kommentarer fra både Kreftforeningen og Kreftregisteret.

I videovinduene under kan du se de forskjellige innleggene fordelt på tema.

Signe Opdahl fra NTNU ga en oversikt over Mammografiprogrammet og bakgrunnen for evalueringen og orienterte om noen av de metodologiske utfordringene.

Styringsgruppemedlem Niels Keiding, Københavns universitet, innledet deretter om evalueringens forskning på brystkreftdødeligheten og Mammografiprogrammets mål om å redusere denne med 30 prosent.

Styringsgruppemedlem Lars Holmberg, King's College London, presenterte resultatene for overdiagnostisering, hvor evalueringen slår fast at rundt fem kvinner overdiagnostiseres for hver brystkreftdød som unngås takket være screeningen.

Styringsgruppemedlem Marte Walstad, Ranheim legesenter gjennomgikk evalueringens resultater for kvinners erfaringer med Mammografiprogrammet.

Hun ble etterfulgt av generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryels innlegg "Kvinnens behov for informasjon om mammografiprogrammet".

Du kan se begge innleggene i videovinduet under.

Anne Wenche Emblem, Universitet i Agder,  presenterte evalueringens resultater og utfordringer rundt samfunnskostandene for Mammografiprogrammet.

Dette ble etterfulgt av en kommentar fra leder av Mammografiprogrammet ved Kreftregistret, Solveig Hofvind.

Avslutningsvis takket styringsgruppeleder Roar Johnsen, NTNU, både departement, Forskningsråd og forskere for godt gjennomført prosess.

Du kan se begge disse innleggene i videovinduet under.

 

Skrevet av:
Geir Aas Rådgiver gaa@forskningsradet.no
Publisert:
13.09.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016