Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om LÆREEFFEKT

Stortinget har bevilget 490 millioner kroner i året til flere lærere for de yngste elevene i skolen. 25 prosent av midlene skal fordeles slik at det kan forskes på effektene av økt lærertetthet. Målet er å utvikle ny kunnskap om effektene av ulike måter å øke lærertettheten på 1.-4. trinn.

For å forske på effektene av økt lærertetthet disponerer satsingen nærmere 150 lærerårsverk per skoleår over en fire års periode som skal benyttes til forskjellige intervensjoner. Intervensjonene skal teste ut effekter av ulike måter å øke lærertettheten på og undersøke hvordan slike effekter eventuelt oppstår. Det kan være snakk om å prøve ut ordninger med to-lærersystem, en-til-en undervisning, undervisning i smågrupper, flere lærere for spesielle elevgrupper o.l. Det kan også være aktuelt å teste effekter av konkrete undervisningsopplegg eller lærerkompetanse knyttet til disse arbeidsmåtene.

I satsingen vil om lag 50 mill. kroner gå til å forske på effektene av de ulike intervensjonene. Studiene skal undersøke hvilke effekter intervensjonene har på elevenes læringsutbytte og læringsmiljø. Det er aktuelt å undersøke effekter på elevenes lese-, skrive- og regneferdigheter samt læringsmiljø i klassen og elevenes psyko-sosial tilpasning.

Satsingen skal gi kunnskap om effekter av økt lærertetthet, men vil også ta høyde for at det er behov for kunnskap om underliggende mekanismer som kan forklare hvordan økt lærertetthet gir eventuelle effekter på læringsutbytte og læringsmiljø. Randomiserte kontrollerte forsøk (RCT) er prioritert. Studier med kvasi-eksperimentelle design er også aktuelle samt andre metoder som supplerer de eksperimentelle studiene, for eksempel observasjonsstudier.

Publisert:
08.06.2015