Gå direkte til innhold

To prosjekter innvilget

LÆREEFFEKT har bevilget 50 millioner kroner til to forskningsprosjekter som gir om lag 350 millioner kroner til nye lærerårsverk i perioden 2016-2021

Prosjektene som er innvilget er:

Tittel: To lærere i klasserommet: økt handlingsrom for tilpasset leseopplæring
Prosjektleder: Oddny Judith Solheim
Prosjektansvarlig: Universitetet i Stavanger
Samarbeidspartnere: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NIFU, Texas A&M University og University of Jyväskylä.

Tittel: Smågruppeundervisning i matematikk for elever på 1-4 trinn. Effekter av et randomisert kontrollert forsøk
Prosjektleder: Vibeke Opheim
Prosjektansvarlig: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Samarbeidspartnere: Institutt for samfunnsforskning, Senter for økonomisk forskning, Universitetet i Stavanger, Århus universitet og University of Lancaster.

Skrevet av:
Ane Marte Rasmussen
Publisert:
18.12.2015
Sist oppdatert:
14.01.2016