Gå direkte til innhold

Nytt prosjekt innvilget

LÆREEFFEKT har bevilget 6,1 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap om effekter av satsingen på økt lærertetthet. Prosjektet skal supplere intervensjonsstudiene i LÆREEFFEKT.

Prosjektet som er innvilget er:

Tittel: Educational resources and student performance
Prosjektleder: Rune Borgan Reiling
Prosjektansvarlig: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Skrevet av:
Erik Schiefloe Seniorrådgiver ersc@forskningsradet.no
Publisert:
23.08.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016