Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

1
8 treff
23.08.16

Nytt prosjekt innvilget

LÆREEFFEKT har bevilget 6,1 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap om effekter av satsingen på økt lærertetthet. Prosjektet skal supplere intervensjonsstudiene i LÆREEFFEKT.
04.07.16

Ny felles utlysning underveis innenfor utdanningsforskning

NordForsk og The Netherlands Initiative for Educational Research (NRO) planlegger en felles utlysning for inkluderende utdanning på tvers av grenser. Utlysningen planlegges publisert i desember 2016 med søknadsfrist i april 2017.
05.04.16

12 millioner til flere effektstudier

LÆREEFFEKT lyser ut midler til nye prosjekter for å undersøke hvilke effekter flere lærere i småskolen har for elevenes læring.
20.12.15

Skal tette kunnskapshull i skolen

En viktig del av regjeringens satsing på økt lærertetthet blir å finne ut hvordan dette påvirker læring og klassemiljø. Det blir opp til forskere å fordele 150 ekstra lærerstillinger over fire år til norske skoler.
18.12.15

To prosjekter innvilget

LÆREEFFEKT har bevilget 50 millioner kroner til to forskningsprosjekter som gir om lag 350 millioner kroner til nye lærerårsverk i perioden 2016-2021
06.07.15

Kraftig vekst i utdanningsforskningen

I 2013 ble det i Norge brukt i overkant av 1,1 mrd. kroner til utdanningsforskning. Dette er en fordobling siden 2007 da det ble brukt om lag en halv mrd. kroner.
02.07.15

Positive effekter av en ekstra voksen i klasserommet

Et stort forsøk viser positive effekter av tolærerordningen i Danmark. Hvordan ordningen er innrettet gir ulike effekter for elevene.
10.06.15

50 millioner kroner til forskning på lærertetthet

Hvilken betydning har størrelsen på klassen og lærertetthet for de minste elevenes læring og læringsmiljø? Dette er et spørsmål den internasjonale forskningslitteraturen ikke har et godt svar på. Norske forskere skal nå bidra med denne kunnskapen.