Gå direkte til innhold

Hva betyr gruppestørrelse og lærertetthet for elevenes læring og læringsmiljø? Forskningen er ikke entydig og det er behov for flere studier som ser på disse sammenhengene i en norsk skolekontekst. LÆREEFFEKT vil gi ny kunnskap om effektive former for økt lærertetthet i småskolen.

Nyheter

  • Nytt prosjekt innvilget

    LÆREEFFEKT har bevilget 6,1 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap om effekter av satsingen på økt lærertetthet.

Flere nyheter