Gå direkte til innhold

Hva betyr gruppestørrelse og lærertetthet for elevenes læring og læringsmiljø? Forskningen er ikke entydig og det er behov for flere studier som ser på disse sammenhengene i en norsk skolekontekst. LÆREEFFEKT vil gi ny kunnskap om effektive former for økt lærertetthet i småskolen.