Gå direkte til innhold

Hva betyr gruppestørrelse og lærertetthet for elevenes læring og læringsmiljø? Forskningen er ikke entydig og det er behov for flere studier som ser på disse sammenhengene i en norsk skolekontekst. LÆREEFFEKT vil gi ny kunnskap om effektive former for økt lærertetthet i småskolen.

Nyheter

  • Nytt prosjekt innvilget

    LÆREEFFEKT har bevilget 6,1 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap om effekter av satsingen på økt lærertetthet.

Flere nyheter

Programmets prosjekter

LÆREEFFEKT har bevilget 19,82 mill kroner til 3 prosjekter i programperioden

Se prosjektoversikten Se statistikken