Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Konkurransen om å delta i Idélab for reiselivet er i gang!

Nå kan du søke om å delta på Idélab for reiseliv. Forskningsrådet har åpnet for søknader om å delta på Idélaben "Fremtidens reiseliv: bærekraftig og lønnsomt". Søknadsfristen er 13. november 2017 kl. 23:59.

Verdiskaping sammen med andre

Ambisjonen for Idélaben er å utvikle tverrfaglige prosjekter som gjennom forskningsbasert innovasjon kan føre til radikale og dristige løsninger for norsk reiseliv 20 år frem i tid. Prosjektene må bidra til at reiselivsnæringen realiserer sitt verdiskapingspotensial på en bærekraftig måte, og i samarbeid med andre aktører, for eksempel offentlig sektor, forskningsinstitusjoner og organisasjoner.

Enkeltpersoner kan delta

Det er enkeltpersoner – ikke bedrifter eller institusjoner – som kan søke om å være med på Idélab for reiselivet, og målet er å utvikle nye idéer i løpet av de tre dagene Idélaben varer, sammen med de andre deltakerne. Du skal derfor ikke komme til idélaben med en prosjektidé du allerede har. Merk at Forskningsrådet ikke tildeler midler til enkeltpersoner, og at endelig kontrakt vil inngås på bedrifts/institusjonsnivå.  

Mange gode innspill fra reiselivsaktører

Forskningsrådet mottok rundt 45 innspill fra store og små aktører da vi inviterte til idedugnad for bærekraftig og lønnsomt reiseliv, og vi har hørt fra forskningsmiljøer, klynger, fylkeskommuner, organisasjoner, reiselivsbedrifter og andre engasjerte aktører.

Lønnsomme reiselivsbedrifter, sesongvariasjoner, mer samspill, innovasjon og digitalisering er temaer som mange er opptatte av, men innspillene har stort tematisk spenn. Noen eksempler er:

 • For å få lokal verdiskaping må man ha lønnsomt lokalt næringsliv
 • Helårsturisme og sesongutvidelse
 • Evne til å ta i bruk lokale ressurser og muligheter
 • Mulighetene som ligger i økt samspill, samskaping og erfaringsutveksling mellom reiselivsaktørene, og mellom reiselivsaktørene og andre aktører
 • Fellesgoder: forvaltning, muligheter og utfordringer
 • Krevende bedriftsstruktur og kapitaltilgang for mange reiselivsbedrifter
 • Mat, natur og kultur som opplevelse og reason to go
 • Økt innovasjon og verdiskaping på tvers av næringer
 • Mulighetene som ligger i digitalisering i form av nye betalingsmodeller og teknologi som kan bidra til verdiskaping
 • Nye forretningsmodeller
 • Bærekraftig by- og stedsutvikling
 • Økt profesjonalisering og kvalitet
 • Bærekraftig vekst, og balansen mellom vekst og vern
 • Omstilling i reiselivet
 • Behovet for ny kunnskap, kompetanse og forskningsbasert innovasjon

Er du personen som sammen med andre kan bringe reiselivet videre mot bærekraft og lønnsomhet? Send inn søknad før 13. november! Du finner utlysningen her.
 

Skrevet av:
Mette Brest Jonassen Rådgiver 22 03 70 92 mbjo@forskningsradet.no
Publisert:
24.10.2017
Sist oppdatert:
27.10.2017