Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Idélab 2016 i gang- følg bloggen her

Søndag kveld flyttet Idélab-deltagerne inn på Quality Hotel Expo på Fornebu for å jobbe sammen om temaet byer som virker. Dette markerer starten på Forskningsrådets nye tverrfaglige satsing på byforskning.

Idélab 2016 er over. Nå skal prosjektene i gang! 

Tidligfase ideer – embryoer. I løpet av torsdagen var det 9-10 embryoer. 7 prosjektideer ble til slutt levert inn og evaluert på fredag. Totalt ble det søkt om prosjekter for mer enn 50 mill NOK (Foto: Pål S. Malm)

Bærekraftig utvikling og byer som virker er en utfordring som er komplisert  og krever samarbeid på tvers av mange sektorer. Utfordringene blir ofte beskrevet som "wicked problems". Byene endres over tid og dagens løsninger kan bli til morgendagens feilgrep fordi rammebetingelsene  endres underveis.  Noe av hensikten med idélab er nettopp å stimulere til at det oppstår radikale og unike løsninger i krysningspunktet mellom de ulike fagretningene.

Etter fem dager har deltagerne brukt mye tid på å bli kjent, og bli trygg på hverandres ferdigheter og på å forstå hvordan de kan spille hverandre gode til tross for ulik bakgrunn. Først mot slutten av dag fire fikk deltagerne anledning til å videreutvikle de tidlige ideene, eller embryoene som de har jobbet frem de siste dagene.

I løpet av torsdagen var det 9-10 embryoer. 7 prosjektideer ble til slutt levert inn og evaluert på fredag. Totalt ble det søkt om prosjekter for mer enn 50 mill NOK.

Tid for prosjekt-presentasjon! Tidsbudsjettet var svært stramt. Hvert prosjekt var inne i 20 minutter. Pitchen skulle vare i 8 minutter, deretter var det oppklarende spørsmål. Prosjektdeltagerne bragte med seg illustrasjoner på papir for å senke risiko og spare tid på PC-trøbbel. (Foto: Pål S. Malm)

Etter evalueringspanelets vurdering var 4 av de 7 prosjektforslagene innstilt til finansiering, gitt kravene om at de skal være grensesprengende og nytenkende. De tre resterende har potensial og om de videreutvikles riktig vil de kunne være relevante for fremtidige utlysninger.

Se egen nyhetssak på hvem som fikk finansiering.

Flere bilder fra idèlab ligger hos Flickr.

 

#idelab blog – Idelab på ramme alvor

Tilbakemeldinger på sterke/svake sider og forbedringsforslag (Foto: Pål S. Malm)

Dagen i dag startet hyggelig med utdeling av priser til fotoutfordringen. Vinnerne finnes på Instagram med tag (#idelab). Alvoret har nå sunket inn. Deltagerne har kun få timer på seg før de skal levere endelig prosjektforslag kl. 21:00.

I to omganger har prosjektene blitt presentert i fire minutters lyn-presentasjoner i plenum ("pitch"). Alle i salen leverte så sine tilbakemeldinger på sterke/svake sider og forbedringsforslag (plusses, potentials & concerns). Prosjektene fikk så en time på å forbedre forslagene sine med hjelp fra mentorene før de gikk tilbake og gjorde samme øvelse om igjen. Nå har de noen få timer på seg frem til endelig innlevering.

Kun få timer til innlevering av endelige prosjektforslag. (Foto: Pål S. Malm)

Fredag morgen skal prosjektene presenteres til ekspertpanelet som består av mentorene, leder av mentorgruppen og administrasjonen fra Forskningsrådet. Deretter går panelet inn i konsensusmøtet før endelig besluttning taes ca kl. 14:00.

 

#idelab blog – ferdig med dag 3!

Dagen startet med Nick Taylor som fortalte om et prosjekt han deltar i som skulle illustrere hvordan man jobber radikalt tverrfaglig i praksis. I prosjektet bruker de 4D nano printere for å produsere fleksible ytre skjelett ("exoskeleton"). Eksemplet er ikke hentet fra fremtidens byer, men ble brukt for å vise hvordan man kan tenke ut av boksen.

De første embryoer av ideene ble presentert i dag. Det som etter hvert kan bli formet til prosjektforslag.

Deltagerne har frem til nå vært på pinebenken. De har blitt pushet til å bruke den høyre kreative hjernehalvdelen, mens de som fagfolk kanskje bruker den venstre mest i hverdagen. De har blitt stadig mer utålmodige etter å komme i "utviklingsmodus". I dag har de endelig fått lov å forme ideene sine og se om andre tenker i samme baner og om det er koblinger eller broer til andre ideer.

Eksempel på kreativitet: Idélab deltagerne lager slagord til revolusjonen. (Foto: Pål S. Malm)

Gruppearbeid: Endelig i utviklingsmodus. (Foto: Pål S. Malm)


#idelab blog – ferdig med dag 2!

Deltagerne jobbet i går med å etablere felles språk og begrepsapparat for å beskrive idéene sine og forstå hvordan idéene vil bli vurdert.

Dagens store happening var da vi fikk besøk av ildsjeler og fagfolk. Dette er folk som jobber med lokal involvering og bærekraftig utvikling på lokalt nivå. De har "skoene på" og jobber med utfordringene i hverdagen. De har bidratt med egne erfaringer og om hvordan de gjennom konkrete handlinger endrer holdninger.

Havva Chukurkaya fra DNT Drammen forteller deltagerne om bynært friluftsliv og integrering. (Foto: Pål S. Malm)

Havva Cukurkaya er prosjektleder i DNT Drammen og fortalte om sitt arbeid med bynært friluftsliv, mobilisering og integrasjon gjennom frivillighet.

Agnes Vevle Tvinnerem fra Bærekraftig liv på Landås i Bergen er opptatt av hvordan man på lokalt plan kan redusere klimafotavtrykket ved å finne lokale løsninger.

Andreas Melander leder Majorstuen og Bogstadveien Næringsforening og jobber med hvordan man kan få til et levende sentrum med en mix av uavhengige butikker, kjedebutikker og utforming av gateplanet slik at det gir en god opplevelse både for gående, syklende og kjørende.

Samfunnsvitnene, eller ildsjelene, ble invitert inn for å fortelle deltagerne om hvordan de jobber med konkrete problemstillinger i sine nærmiljø. Fra venstre Andreas Melander fra Bogstadveien Næringsforening, Havva Cukurkaya fra DNT Drammen og Agnes Vevle Tvinnereim fra Bærekraftig Liv. (Foto: Pål S. Malm)

Etter lunsj inviterte vi inn fagfolk og planleggere. Fagfolkene gikk rundt i gruppene og hørte på hvordan deltagerne jobber med ideene og fikk presentert noen av de første ideene som de etterpå ga tilbakemelding på. Fagfolkene var Aud Tennøy som jobber med by- og regionsplanlegging i TØI og Øyvind Aarvik som er tidligere prosjektleder for "Fremtidens Byer" i regi av KMD og jobber nå i Klima- og miljødepartementet.

Fagfolkene er invitert inn for å gi tilbakemelding på de første ideene fra deltagerne. Fra venstre Nick Tyler, Director for Idèlab, Aud Tennøy fra TØI og Øyvind Aarvig fra Klima- og miljødepartementet. (Foto: Pål S. Malm)

#idelab blog – ferdig med dag 1!

I dag har vært den store bli kjent dagen. Facilitatorene har arrangert ulike strukturerte aktiviteter som skal sørge for at alle får hilst på alle, og får "knagger" å henge alle menneskene rundt seg på (de skal jo ikke plasseres i bås…). Hensikten med alle aktivitetene er ikke bare at deltagerne skal bli kjent med hverandre, men også at de skal komme i "lyttemodus" og ha den rette innstillingen før uka de er på vei inn i. Programmet er tett og nesten heseblesende med få pauser. Til og med frisk luft og utetid er planlagt (mellom 13:00 og 13:15).

Deltagerne blir kjent med hverandre (Foto: Pål S. Malm)

Etter lunsj begynte deltagerne å lukte på temaet byer som virker. I en øvelse får deltagerne utdelt en splitter ny planet. Hva om vi fikk en ny sjanse og får begynne med helt blanke ark? Hvordan kan vi gripe mulighetene der - når vi ser i bakspeilet på feilene vi gjorde her? 

Siri Warren, en av de norske facilitatorene, deler et av sine "idélab survival tips" (Foto: Pål S. Malm)

Christian Klöckner presenter sin gruppes resultater fra en av de første øvelsene (Foto: Pål S. Malm)

#idelab blog – dag 1

De 29 deltagerne er håndplukket blant mer enn 200 søkere. Det er forskere og fagfolk med ulik bakgrunn og erfaring innenfor relevante områder som byutvikling, IKT, arkitektur, klima, miljø, bioteknologi og energi.  Målet er å komme frem til grensesprengende forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan bidra til å utvikle bærekraftige og attraktive byer.

Idéene som utvikles bør ha et helhetlig perspektiv som kopler menneske, natur, teknologi og systemer på kreative, fremtidsrettede måter. Dette krever en radikal tverrfaglig tilnærming og vi håper at Idélab skal føre til nye langvarige partnerskap og nyttig samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt!

35 millioner ligger i potten og de beste prosjektene blir valgt ut allerede fredag.

Denne bloggen vil bli oppdatert hver dag. Du kan også følge oss under emnemerket #idelab på Twitter og Instagram.

: Idélab-leder Nick Tyler og mentorene. F.v.; Mirko Alexander Presser, Nick Tyler, Jim Watson, Sissel Engblom, Teis Hansen, Jonas Bylund
Les mer om mentorene her

Skrevet av:
Pål Sigurd Malm Seniorrådgiver psma@forskningsradet.no
Publisert:
10.01.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016