Gå direkte til innhold

Her er de fire prosjektene som fikk finansiering fra Idélab

Da er idelab-uka over – det har vært spennende, krevende og stimulerende.

De 4 finansierte prosjektene er :

  • Hidden structures: Transcending the society/biology divide in urban transformations (6 mill NOK (+1 mill gitt visse betingelser).
  • Hug the street – trees as change agents (6,7 mill NOK)
  • Learning flexibility: Knowledge transfer and the global south. (7,75 mill NOK)
  • 3C // Co-Constructing city futures (7 mill NOK)

Les mer om prosjektene under bildet.

Presentasjon av prosjektideer (Foto: Pål S. Malm)

7 prosjektideer som ble sendt inn torsdag kveld og evaluert av ekspertene (mentorene) på fredag. 4 av disse ble anbefalt til finansiering. Totalt budsjett i de finansierte prosjektene er i underkant av 30 mill NOK. Prosjektteamene får konkrete tilbakemeldinger fra ekspertene på hva som må forbedres i endelig søknad i løpet av uka; fullstendig prosjektbeskrivelse må sendes inn senest om 8 uker.

Tittel: Hidden structures: Trancending the society/biology divide in urban transformations

Prosjektleder: Hanna Bjørgaas, som er biolog og jobber i Sweco. Ellers består prosjektteamet av Bengt Andersen, sosialantropolog, HIOA,Astri Margareta Dalseide, arkitekt i Kåmmån, Victor Lund Shammas, sosiolog , UiO/ University of California, Joakim Skajaa, sivilarkitekt, Eriksen Skajaa arkitekter/AHO.

De ønsker å lage et helhetlig integrert nabolag som tar hensynet til den usynlige infrastrukturen  som biologiske og  sosiale strukturer representerer. Noen av de utfordringene de vil adressere er de raskt økende sosiale skillene i byer og tendensene til økologisk sammenbrudd, både når det gjelder økologiske systemer, luft og vann. Målet er å utvikle nye modeller for planlegging som kombinerer gode levekår og økologisk bærekraft i nye samarbeidskonstellasjoner med innbyggerne i konkrete bydeler og andre relevante aktører.

Tittel: Hug the street – trees as change agents. Urban regeneration through green infrastructures

Prosjektleder: Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt, Link Arkitektur, Sunniva Meyer, sikkerhetsforskning, TØI, Igor Sartori, energisystemer, SINTEF, Ida Nilstad Pettersen,  industridesign/økologisk design, NTNU, Deborah Davies, klimasystemer, Vestlandsforskning, Hanne Cecilie Geirbo, antropologi og infrastruktur, UiO

Prosjektet skal bruke trær som endringsagent for å gjøre gatene mer attraktive for gående og syklende, og samtidig skape et tryggere og mer robust og fleksibelt bymiljø for tilpasning til fremtidens klimautfordringer. Trær og energi, IKT og transport skal sees i sammenheng. Lokal byutvikling skal involvere innbyggere og andre relevante aktører. De vil også se på totalregnestykket når man varmer opp sykkelstier og fortau, men samtidig reduserer bilbruken.

Tittel: Learning flexibility: Knowledge transfer and the global south.

Prosjektleder: Kristian Hoelscher, byforskning, PRIO, Hanne Cecilie Geirbo, antropologi og infrastruktur, UiO, Ingrid Nytun Christie, Energiråd Innlandet, Sobah Pedersen, desentraliserte, autonome systemer, SINTEF, Lisbet Harboe, arkitekt, AHO.

Prosjektet skal forberede byers evne til å løse økende urban kompleksitet og sårbarhet gjennom å lære fra byer med ekstrem befolkningstetthet og skjør infrastruktur. Målet er å utvikle morgendagens infrastruktur basert på større fleksibilitet, tilpasningsevne og bærekraft; distribuerte systemer gjennom digitalisering og bred involvering. Iinfrastrukturen skal tilpasses klimaendringer, styrke integrasjonen mellom de offentlige aktørene og befolkningen og utvikle inkluderende sosio-tekniske-politiske-romlige interaksjoner.

Tittel: 3C // Co-Constructing city futures

Prosjektteam: Ole Smørdal, IKT, UiO, Kristina Wensaas, Statens Vegvesen, Susana Lopez-Aparicio, NILU, Kristian Hoelscher, PRIO, Ida Nilstad Pettersen, NTNU

Innbyggerne skal delta i planlegging og utforming av visjoner for fremtidens byer. Målet er at innbyggerne skal kunne bidra med sine ideer og visjoner til mer informerte beslutninger og planleggingsprosesser gjennom deltagelse via ulike kanaler, som video, visualiseringer og simuleringer. Det skal utvikles ulike scenarier for fremtidens byer som kan visualiseres simultant, ved hjelp av f. eks GPS, AR-briller, digitale installasjoner o.l.  Stikkord er deling og samproduksjon og utvikling av et dynamiske og responderende planleggingssystem. Ambisjonen er at prosjektet skal kunne takle en vidt spekter av utfordringer som politikere, planleggere og andre beslutningstakere kan benytte.

Skrevet av:
Pål Sigurd Malm Seniorrådgiver psma@forskningsradet.no
Publisert:
20.01.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016