Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Industri 4.0 på norsk

Forskningsrådets idélab "Industri 4.0 på norsk" vil bli gjennomført i juni 2017. Idélaben skal resultere i prosjekter, som ved å utnytte nasjonal kompetanse og fortrinn vil bidra til digitalisering av industrien, med fokus på små og mellomstore bedrifter. Målet er å dyrke fram nye og grensesprengende idéer som kan bidra til samfunnsansvarlig og bærekraftig verdiskaping.

 

Industri 4.0 på norsk

Norsk økonomi står overfor betydelige utfordringer. Fallende oljepris gir lavere aktivitet i petroleumssektoren og Norge må omstilles til et lavutslippssamfunn. Fremtidens industri vil i større grad basere seg på potensialene som digitalisering og automatisering representerer. Talenter, teknologi, kunnskap og bedrifter krysser sektorer, bransjer og landegrenser og vi ser stadig nye samarbeids- og forretningsmodeller.

Flere av de største norske bedriftene satser allerede tungt på digitalisering og automatisering av sin produksjon. De er imidlertid avhengig av at også deres norske underleverandører omstiller seg, slik at man kan beholde de etablerte verdikjedene, nærheten til produksjonen og den norske verdiskapingen. Industrien har gjennom egne initiativ pekt på de særskilte utfordringene små og mellomstore bedrifter (SMB) nå står ovenfor. Majoriteten av sysselsatte i det private næringsliv arbeider i SMB-sektoren. Det er derfor svært viktig at disse tar del i omstillingen.

For mindre bedrifter er det utfordrende å omstille virksomheten, ettersom dette ofte betyr store investeringer i form av utstyr og FoU. Digitalisering, lav oljepris og det grønne skiftet er hver for seg krevende utfordringer, men kan også sees på som store muligheter for norsk industri til å øke sektorens verdiskaping i det som tradisjonelt har vært et ansett som et høykostland.

Målsetningen med idélaben er å dyrke fram nye og grensesprengende idéer som kan hjelpe norske SMBer til å omfavne mulighetene som ligger i "Industri 4.0 på norsk". Idélaben skal være et kreativt forum hvor personer med ulik sektor- og fagkunnskap kan bli kjent, generere ideer og utvikle prosjektkonsepter.

Hva idélaben skal resultere i

Ideene som når opp i konkurransen, skal videreutvikles til konkrete prosjekter som delfinansieres av Forskningsrådet. Disse prosjektene skal utnytte mulighetene som ligger i digitalisering av industrien – i en norsk innfatning. De skal ha fokus på små og mellomstore bedrifter, samt deres rolle som underleverandører til store bedrifter. Prosjektene må ha stort potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser, kan gjerne introdusere nye forretningsmodeller og skal lede til samfunnsansvarlig innovasjon. Vi ser også at en idélab bidrar til å etablere varige nettverk på tvers av sektorer og bransjer.

Vil du lese mer om idélab som konsept? Klikk her.

Utlysningen "Industri 4.0 på norsk" finner du her.

Skrevet av:
Emil Solerød Jahren Seniorrådgiver esj@forskningsradet.no
Publisert:
22.03.2017
Sist oppdatert:
22.03.2017