Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om KULMEDIA

Mediene og kulturlivet gjennomgår nå store endringer. Viktige drivkrefter er globalisering, digitalisering, og endrede økonomiske rammebetingelser. Disse endringene innebærer både muligheter og utfordringer for mediene og kulturlivet, for medienes og kulturens samfunnsrolle, og for vilkårene for å utforme medie- og kulturpolitikk.

KULMEDIA skal bidra med forskning av høy kvalitet om kultur- og mediefeltene. Programmets kunnskapsoppbygging skal være relevant for politikkutvikling, forvaltning og aktører på disse feltene. Programmet skal gi kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til endringer i teknologiske og økonomiske rammebetingelser, og om medie- og kulturpolitikk.

KULMEDIA har tre temaområder:
1. Digitalisering
2. Økonomiske endringstrekk
3. Kultur- og mediepolitikk.

Programmet skal:
  • Bidra til forskning av høy kvalitet innenfor programmets prioriterte områder
  • Legge til rette for at forskningsresultatene kan benyttes i politikk, forvaltning, av aktørene i feltene, og i den løpende samfunnsdebatten.
  • Stimulere til samarbeid på tvers av fag og metodiske tilnærminger
  • Legge til rette for forskning som er internasjonalt orientert og forankret i internasjonal forskningg
  • Bidra til å styrke og løfte forskningsmiljøer:
    • ​Programmet skal styrke kompetente forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt innenfor de temaområdene programmet omhandler.
    • Programmet skal løfte miljøer innen områder med mindre etablerte forskningstradisjoner og tilrettelegge for kompetansebygging.

 

 

 

 

 

 

Publisert:
04.12.2014