Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet 2011-2015

Programmet skal støtte forskningsprosjekter som øker kunnskapsgrunnlaget for gode beslutninger innenfor kreftbehandling og -omsorg. Forskningsrådet samarbeider med Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten om temaforslag til utlysningene.

Bakgrunn 

Forskning som utføres i dag gir ikke tilstrekkelig informasjon til beslutningstakere i alle typer problemstillinger på kreftområdet. Dette forskningsprogrammet er etablert for å frembringe relevant kunnskap om effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av ulike helsetiltak i norsk klinisk praksis på kreftområdet. Programmet skal således finansiere klinisk studier der det offentlige (som forvaltningen, helsetjenesten) og andre aktører (som pasientorganisasjoner) ser behov for kunnskap, og som ikke initieres og/eller finansieres av andre aktører.

Overordnet mål 

Forskningsprogrammet skal støtte forskningsprosjekter som øker kunnskapsgrunnlaget for gode beslutninger som bedrer diagnostikk, behandling og omsorg av kreftpasienter.

Definisjon av kliniske studier  

I dette forskningsprogrammet defineres kliniske studier/prosjekter bredt som forskning på pasienter, pasientmateriale (som blod, DNA/RNA) eller datamateriale (som blodparametre, andre måledata) fra pasienter. «Comparative Effectiveness Research» (CER)-studier er inkludert, men definisjonen går langt utover CER.

Andre faglige og metodiske perspektiver 

Det legges ingen begrensninger med hensyn til metodisk tilnærming eller forskningsdesign. Hovedvekten legges på vitenskapelig kvalitet i forskningsprosjektene og forventet bidrag til økt kvalitet på helsetjenestetilbudet.

Strategisk forankring 

Programsatsingen har bred strategisk forankring i Forskningsrådets og Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstategier, Forskningsmeldingen, Nasjonal helse- og omsorgsplan og andre NOUer, samt andre nasjonale rapporter på helseområdet.

Budsjett 

Programperioden er 2011-2015. Programmet finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet med et årlig budsjett på 20 mill kr, totalt kr 100 mill i programperioden. Det planlegges to-tre større utlysninger i programperioden, den første med søknadsfrist 30.11.2011.

For mer informasjon om programmet, se Programplan 2011-2015 PDF - 199 KB   .

Publisert:
04.09.2011