Gå direkte til innhold

Programmet skal støtte forskningsprosjekter som øker kunnskapsgrunnlaget for gode beslutninger innenfor kreftbehandling og –omsorg. Forskningsrådet samarbeider med Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten om innhenting og prioritering av temaforslag til utlysningene.

Mer om programmet

Nyheter

Flere nyheter