Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

Programmets overordnede mål er å øke kunnskapsgrunnlaget om forebyggende tiltak, diagnostiske metoder, behandlings- og rehabiliteringstiltak gjennom kliniske studier.

Ny kunnskap fremskaffet gjennom prospektive intervensjonsstudier er et viktig virkemiddel for å sikre høy kvalitet på helsetilbudet til befolkningen.

Hovedprioriteringen til Program for klinisk forskning er nasjonale, flerregionale og internasjonale kliniske studier. Innenfor tannhelsetjenesten, allmennmedisin og primærhelsetjenesten for øvrig, vil også mindre studier bli prioritert, uten tilsvarende krav til at de er flerregionale, nasjonale eller internasjonale.

Programmet har ingen tematiske begrensinger innenfor feltet klinisk forskning; programmet har således et metodologisk og ikke et tematisk, hovedfokus. Alle kliniske forskningsprosjekter som innebærer kontrollert utprøving av forebyggende tiltak, diagnostiske metoder og behandlings- og rehabiliteringstiltak på pasienter, er relevante for programmet. Det vil bli lagt vekt på sykdommer og lidelser som representerer betydelige menneskelige og/eller økonomiske utfordringer for samfunnet.

En av målsetningene ved programmet er flerfaglig samarbeid over helseregioner og kommuner, gjerne med internasjonalt samarbeid som basis. Programmet vil prioritere nasjonal og tverrfaglig kompetanse- og nettverksbygging for å ivareta dette.


 

Publisert:
08.03.2006
Sist oppdatert:
16.09.2014