Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

94 treff
14.12.15

Nytt ERA-nett. Forskning på kardiovaskulære sykdommer (ERA-CVD)

Den første utlysningen i ERA-CVD vil bli publisert i januar 2016. Vi oppfordrer norske forskere allerede nå til å forberede sin deltagelse i utlysningen!
04.12.15

Helsevesenet opererer på gammel kunnskap

Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk.
24.11.15

Regjeringen lanserer HelseOmsorg21-handlingsplan

– Vi vil gi pasienter rask tilgang til de nyeste og beste behandlingsformene. Flere skal få mulighet til å delta i studier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemelding.
09.11.15

Hva er nyttig klinisk forskning?

Vi forsøker å finne svaret ved å inviterer pasientene, tjenestene, forvaltningen og kommunene til seminar om nytte og bruk av klinisk forskning 24. november på Lysaker. Meld deg på du og!
02.11.15

Her er de nye helseprogramstyrene

To nyoppnevnte programstyrer skal legge siste hånd på programplanene for Bedre helse og God behandling.
30.10.15

Helseforskningen må bli mer kunnskapsbasert

Det settes i gang for mange helseforskningsprosjekter på spørsmål som allerede er ferdig utforsket, mens det er liten interesse for mange av de kunnskapshullene som fortsatt finnes. Det er på tide at forskningen blir mer kunnskapsbasert, sier avdelingsdirektør Gro Jamtvedt.
29.10.15

Spennende muligheter i Horisont 2020

EU's rammeprogram for forskning, Horisont 2020, samfunnsutfordring 1 (SC1); Helse – "Health demographic change and wellbeing helse" – har mange muligheter
28.09.15

Kommentarer til nye helseprogramplaner

Vi takker for i alt 50 innspill til de to programplanutkastene for "Bedre helse" og "God behandling". Alle kommentarene er nå tilgjengelige på nett.
30.06.15

Ønsker kommentarer til nye helseprogramplaner

To nye helseforskningsprogrammer, "Bedre helse" og "God behandling" skal starte opp i 2016. Forskningsrådet inviterer nå til en nettbasert kommentarrunde på basis av de nye programplanutkastene.
26.06.15

Vil gjøre forskning raskere tilgjengelig for kreftpasienter

Forskningsrådet og Kreftforeningen går sammen for å gjøre resultater fra medisinsk- og bioteknisk forskning raskere tilgjengelig for kreftpasienter. Sammen lyser de ut 45 millioner kroner til nyskapende løsninger innen kreftdiagnostikk og -behandling.
08.04.15

INNO INDIGO, fellesutlysning

24.03.15

Nå omstrukturerer vi helseprogrammene

De to nye helseprogrammene "Bedre helse" og "God behandling" skal etter planen startes opp i 2016. Nylig ble også programstyret for det nye Store programmet "Gode og effektive tjenester" (HELSEVEL) oppnevnt.
26.01.15

Slik kommer forskningen fram til pasienten

Mye av det forskere finner ut av, kan hjelpe pasienter og syke folk. Men ofte blir kunnskapen aldri tatt i bruk av legene.
21.01.15

Resultat av søknadsbehandling i HELSEFORSK

De fire regionale helseforetakene har tildelt totalt 200 millioner kroner til 11 tverregionale forskningsprosjekter. Selve utlysningen og kvalitetsvurderingen av søknadene har blitt administrert av Forskningsrådet, mens RHFene har vært ansvarlig for relevansvurderingen og endelig vedtak om bevilgning. Det er de regionale helseforetakene som vil følge opp prosjektene og som vil ha den videre kommunikasjonen med alle søkerne.
16.01.15

ERA-Net TRANSCAN – ny utlysning er publisert

03.12.14

Ny utlysning i TRANSCAN med støtte fra EU-kommisjonen

Ny transnasjonal utlysning i ERA-NET for translasjonell kreftforskning TRANSCAN vil bli publisert i januar 2015. Vi oppfordrer norske forskere allerede nå til å forberede sin deltakelse i utlysningen!
13.11.14

Fremtiden tilhører de pasientnære helseforskerne

Helseforskerne får nå en klar marsjordre: I fremtiden skal brukere og pasienter trekkes inn i forskningsprosjektene. Brukerne kan være med både i avgjørelsen om hva det skal forskes på, hvordan forskningen skal gjennomføres, og hvordan resultatene skal brukes.
27.10.14

Når pasienter blir forskere, blir forskningen bedre

Økt brukermedvirkning i forskning og innovasjonsprosesser er fremhevet som et satsingsområde i HelseOmsorg21-strategien. Forskningsrådet jobber med å finne nye måter å involvere brukere i helseforskningen.
16.09.14

EU's rammeprogram for forskning, Horisont 2020 – muligheter innenfor klinisk forskning

2015- utlysningene har flere utlyste områder "topics" som kan være relevant for dere som jobber med klinisk forskning, det er søknadsfrister både i høst og våren 2015. Det er brede utlysningstekster og det forutsettes et tverrfaglig samarbeid i prosjektsøknadene, nedenfor nevnes kort noen av de aktuelle utlyste områdene
05.06.14

På sporet av nakkesmerte

Kan vondt i nakken feste seg når en første smerte slår av muskelcellenes arbeidsdeling? Vanlig kiropraktisk metode virker kanskje ved å gi systemet en omstart.
30.05.14

Tidlige sosiale faktorer viktige for tannhelse

Vi beholder stadig flere tenner inn i alderdommen. Det betyr store utfordringer for tannhelsetjenesten i framtida. Grunnlaget for sunne tenner legges tidlig.
25.04.14

- Bekkenbunn viktigere enn mage, sete og lår

– Musklene i bekkenbunnen er viktigere for kvinner å trene enn mage, sete og lår, sier Kari Bø, rektor ved Norges idrettshøgskole (NIH).
09.04.14

De fire RHFene lyser i fellesskap ut 200 mill. til store tverregionale helseforskningsprosjekter

13.02.14

Utlysning av midler

03.01.14

Kreftkamp på internasjonal arena

Hele tre prosjekter i det europeiske kreftforskningssamarbeidet TRANSCAN har norsk partner. Forskerne har et bredt kompetansefelt og bruker alt fra selvlysende nanopartikler til storskala-analyser i kampen mot kreft.
13.12.13

Gi kommentarer til delrapportene

Rapportene fra HelseOmsorg21s fem arbeidsgrupper ligger nå ute ut til gjennomsyn og kommentarer. Frist for kommentarrunden er 17. januar 2014.
06.12.13

Seminar: Sykdommer vi ikke forstår - CFS/ME og klinisk forskning

Programstyret for klinisk forskning arrangerte seminar med fokus på årsaker og mulige behandlinger av CFS/ME 26. november 2013. Lokalene på Holberg terrasse kurs- og konferansesenter var fullsatt med rundt 80 personer, med representanter fra forvaltning, forskermiljøer og allmennhet.
26.11.13

Vil gjennomføre strukturelle endringer

De to utvalgene som ble nedsatt for å følge opp Forskningsrådets evaluering av biologi, medisin og helsefag fra 2011 vil ha mer grunnleggende forskning, flere rekrutteringsstillinger og mer nasjonal samordning.
13.11.13

TRANSCAN – "Translational research on tertiary prevention in cancer patients"

25.10.13

Ser på ME med historisk blikk

Er ME eller kronisk utmattelsessyndrom en ny sykdom, eller er det bare begrepene som er nye? Det er et av spørsmålene som stilles under Forskningsrådets ME-seminar 26. november.