Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

248 treff
20.02.19

Internasjonal utlysning om forskning på hav og klima

Utlysningen skal støtte forskning på hav og klima, der observasjoner og jordsystemmodeller skal brukes til å forske på blant annet klimavariabilitet, luft-hav interaksjoner og endringer i havets fysikk, kjemi og biologi.
14.02.19

Nytt, nordisk forskningsprogram for bærekraftig byutvikling og smarte byer

Forskere som arbeider med bærekraftige samfunn inviteres til å delta i et nytt, nordisk forskningsprogram om bærekraftig byutvikling og smarte byer. Første utlysning er planlagt i mars 2019, med kort søknadsfrist.
25.01.19

Informasjon om KLIMAFORSKs hovedutlysninger våren 2019

Onsdag 23. januar holdt KLIMAFORSK webinar om sine to nasjonale hovedutlysninger med søknadsfrist 10. april 2019. Her finner du webinaret og presentasjonen
23.01.19

Stor satsing på forskning på klimasystemet

Åtte nye forskerprosjekter vil gi oss bedre kunnskap om klimasystemet og de naturlige og menneskeskapte klimaendringene. To store prosjekter vil benytte den norske jordsystemmodellen NorESM på områder hvor vi trenger ny kunnskap, og seks små og dristige prosjekter i forskningsfronten skal bidra med spennende ny kunnskap om klimasystemet.
19.12.18

Historisk stort prosjekt vil bidra til mer treffsikker klimapolitikk

CICERO skal de neste fire årene lede Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noen sinne, målt i årlig budsjett. Prosjektet skal hjelpe beslutningstakere i å nå Norges utslippsmål for 2030 og 2050 og bidra med underlag til rapportering i henhold til Klimalovens bestemmelser.
18.12.18

Planlagt fellesutlysning mellom JPI Climate og JPI Oceans

JPI Climate og JPI Oceans planlegger å lyse ut inntil 7,6 millioner euro til forskning på hav og klima gjennom utlysningen Next Generation Climate Science in Europe for Oceans.
17.12.18

Tar i bruk ny teknologi for å formidle klimaforskning

To nye prosjekter får støtte til å formidle klimaforskning. Det ene skal formidle klimaforskning gjennom 3D, virtuell virkelighet og utvidet virkelighet (AI) og vil bli å se neste år på Vitenfestivalen i Trondheim og på Arendalsuka. Det andre prosjektet skal utarbeide et nytt digitalt undervisningsprogram om klimaendringer for ungdomstrinnet og videregående skole.
13.12.18

Inviterer til å nominere norske eksperter til naturpanelets arbeid med fremmede arter

Forskningsrådet oppfordrer norske forskere til å la seg nominere som norske eksperter til utredningsarbeid under naturpanelet, IPBES. Temaet er spredning av- og kontroll med fremmede arter.
27.11.18

Globalt forskningssamarbeid for bærekraftige hav

Belmont Forum lyser i samarbeid med Future Earth og JPI Oceans ut midler til tverrfaglig forskning på bærekraftige hav. Norge deltar i samarbeidet.
26.11.18

Høringsmøte om nasjonal e-infrastruktur

Alle brukere av stor-skala datalagringsinfrastruktur og tungregningsmaskiner for forskning inviteres til et åpent høringsmøte om fremtidige brukerbehov for nasjonal e-infrastruktur den 6.12.2018.
20.11.18

Innspill til IPCCs spesialrapporter om hav og is og om landarealer

Nå har du mulighet til å gi kommentarer til utkastene til IPCCs spesialrapporter om hav og is og om landarealer.
20.11.18

Skal forske på matsikkerhet og miljøbelastninger

Nå forener forskere fra Norge og Kina sine krefter for å utvikle kunnskap om hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig og hvordan økosystemene blir påvirket av endringer i miljø og klima.
11.10.18

Kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler vedtas i desember

Søknadene om å etablere kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler som kom inn til søknadsfristen 10. oktober, skal nå vurderes av forskere og brukere av forskningsbasert kunnskap. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres 21. desember 2018.
28.09.18

Nye prosjekter om samlet belastning på økosystemer

Fem nye forskerprosjekter får til sammen 88 millioner kroner etter et utlysningssamarbeid mellom MILJØFORSK, KLIMAFORSK, MARINFORSK og POLARPROG.
27.09.18

Ny forskning gir mer kunnskap om effekter av 1,5 grader global oppvarming

De norske forskerne har funnet at effektene av en global oppvarming ved 1,5 og 2 grader er større enn forventet.
26.09.18

Fellesutlysning Future Earth og European Space Agency

Future Earth og European Space Agency (ESA) lyser ut såkornmidler.
12.09.18

82 søknader til forskning på klima- og jordsystemet

De 82 søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres 13. desember 2018.
07.09.18

Informasjon til søkere i utlysningen 110 mill. kroner til forskning på klimasystemet og jordsystemet

Vi minner om at kostnader forbundet med bruk av forskningsinfrastruktur kan dekkes som del av driftskostnadene i søknader til Forskningsrådet.
28.06.18

Informasjon om utlysningen 110 millioner kroner til forskning på klimasystemet og jordsystemet

Vi lyser ut 110 millioner kroner til forskning på klimasystemet og jordsystemet. Vil du ha litt ekstra informasjon om utlysningen kan du se webinaret som ble arrangert mandag 11. juni.
22.06.18

Italiensk klimakommunikasjonspris søker kandidater

Har du en idé, holder du på med et prosjekt eller har du et ferdig prosjekt som kommuniserer utfordringer og/eller muligheter ved klimaendringer?
12.06.18

Skal formidle klimaforskning til barn og unge

Tre nye prosjekter får støtte til å formidle klimaforskning. De tre henvender seg til forskjellige unge målgrupper: Barn i alderen 5-11 år, elever i videregående skole og unge voksne i alderen 19-25 år.
12.06.18

Gi innspill til Klimapanelets spesialrapport om klimaendringer og landarealer

Arbeidet med FNs Klimapanel (IPCC) sin spesialrapport om klimaendringer og landarealer (SRCCL) er i gang. Det første utkastet er nå ute på kommenteringsrunde for eksperter. Forskningsrådet oppfordrer norske forskere til å delta.
08.06.18

Ny humanistisk kunnskap om miljø, klima og bærekraft

Forskningsrådet tildeler 70,6 millioner kr til åtte nye SAMKUL-prosjekter innenfor temaområdet menneske og natur. Forskningen er et viktig bidrag for å følge opp regjeringens humanioramelding.
28.05.18

EØS-midler til forskningssamarbeid med Romania

Nå kan du søke om midler til blant annet klimaforskning i samarbeidsprosjekter med Romania.
15.05.18

Stor interesse for utlysninger om økosystem og samarbeid med Kina

To utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer mottok til sammen 118 søknader til søknadsfristen 25. april. Den ene utlysningen gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk. Søknadene til utlysningene behandles separat.
08.05.18

NMBU får midler i stor internasjonal utlysning om omstilling til bærekraftig samfunn

NMBU deltar i ett av prosjektene som har fått midler fra utlysningen Transformations to sustainablility.
24.04.18

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter våren 2019.
17.04.18

Ti skisser til kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler

Ti ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen for å danne kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler.
03.04.18

Meld deg på informasjons- og nettverksmøte

Forskningsrådet arrangerer i mai et informasjons- og nettverksmøte om utlysningen av kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler og et seminar med siste nytt fra forskningen til KLIMAFORSK.
23.03.18

110 millioner til klimasystem- og jordsystemforskning

110 millioner lyses nå ut til forskning på klimasystemet og jordsystemet. Søknadsfristen er 12. september.