Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Rapport om klimatjenesteytere og brukere i Norge

Det felleseuropeiske forskningsprogrammet JPI Climate jobber for å legge til rette for et koordinert forskningssamarbeid i Europa som skal bidra til forskning på, og samarbeid om, kunnskapsbaserte klimatjenester i Europa. Norge har nå levert to rapporter som grunnlag til det videre arbeidet.

For at EU og Europa skal etablere kunnskapsbaserte klimatjenester til nytte for samfunnet, trengs en kartlegging av disse tjenestene.
– Medlemslandene har bidratt med kartlegginger, forteller Torill Engen Skaugen, koordinator for JPI Climate i Norge.

I Norge er kartleggingen gjennomført av Forskningsrådet og resultatet er to rapporter. En om klimatjenesteyterne i Norge og en om brukerne av klimatjenester i Norge.

Skaugen forteller at rapporten om klimatjenesteytere handler om hvem er de såkalte klimatjenesteyterne er, hvilket kunnskapsgrunnlag de benytter seg av, hvordan de samarbeider og hvordan tjenestene finansieres.
– I rapporten om brukerne har sentrale spørsmål vært hvilke behov er det for klimainformasjon i Norge og hvem brukerne er.

Klimatjenesteytere i Norge
Norge har et etablert Klimaservicesenter som bidrar med meteorologiske og hydrologiske tjenester.

Skaugen forteller at klimatjenester også omhandler kunnskapsbaserte tjenester om f.eks. hvilke konsekvenser klimaendringer har på lokalsamfunnet, og kunnskap om hvordan vi best kan tilpasse oss disse konsekvensene.
– Derfor er det et bredt spekter av organisasjoner som yter klimatjenester i Norge. Totalt svarte 15 organisasjoner på spørreundersøkelsen, mange fler ble forespurt.

Mange definerer seg nok ikke innenfor begrepet klimatjenesteytere og svarte derfor ikke på undersøkelsen. Skaugen mener terminologien klimatjenester ennå ikke er godt nok kjent i de ulike miljøene.
– Klimatjenester defineres bredt og forhåpentligvis vil flere kjenne seg igjen i begrepet på sikt.

Veien videre
JPI Climate samler mottar alle rapportene og skal bl.a. bruke dette som grunnlag for hvordan de skal gå videre med arbeidet om å koordinere forskning og samarbeid om kunnskapsbaserte klimatjenester i Europa.

Det jobbes både med en Europeisk konferanse om klimatjenester nå og en mulig utlysning, sier Skaugen, men presiserer at ingenting er besluttet enda.

Les mer
Se rapportene i lenke på høyre side.
Se tidligere nyhet: Kartlegging av klimatjenester
 

Hva er klimatjenester?

I arbeidet med klimatilpassing og omstilling til et lavutslippssamfunn er tilgjengelig, kunnskapsbasert informasjon om konsekvenser av klimaendringer på lokal og regional skala nødvendig. Informasjon om klimaendringer, om konsekvenser av klimaendringer på lokalsamfunnet og om hvordan vi best kan tilpasse oss disse konsekvensene, er avgjørende for å komme frem til gode løsninger. Denne type informasjon kalles klimatjenester.
 

 

Skrevet av:
Mette Mila
Publisert:
08.12.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016