Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

TNS Gallups klimabarometer:

Økt bevissthet om klimaendringer – forskeres fortjeneste

I følge TNS Gallups klimabarometer mener folk at klimaendringene er den nest største utfordringen Norge står overfor. Ekstremværet trekkes fram som forklaring på den økte oppmerksomheten. Men vi må også gi dyktige klimaforskere noe av æren for den økte bevisstheten, mener Fridtjof Unander.

Folk mener nå at klimaendringer er den nest viktigste utfordringen Norge står overfor og har rykket opp fra sjetteplass. Se undersøkelsen i lenke på høyre side.

Fridtjof Unander mener forskerne må få noe av æren for at folks bevissthet om klimaendringer øker. − Oppmerksomheten skyldes nok mye ekstremvær. Men jeg vil også driste meg til å gi forskerne noe av æren, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør i Norges forskningsråd.

Den økte bevisstheten handler om å få fram kunnskap og få folk til å erkjenne hva ekstremværet kommer av.
− Forskerne har fått denne kunnskapen fram, gjennom god forskning og god formidling.

Unander mener norske forskere har vært avgjørende her. Men også det at FNs klimapanel nå med så stor sikkerhet kan fastslå at mennesker bidrar i klimaendringer.
− Og vi skal huske at også her har dyktige norske forskere bidratt til å utvikle modeller og kunnskap som brukes av FNs klimapanel.

Satse på forskning og utvikling av teknologi
Av tiltak folk mener regjeringen bør satse på er klimaforskning og utvikling av teknologi på topp.

− For oss i Forskningsrådet er det vanskelig å være uenig i dette.
Unander mener det er viktig å ha to tanker i hodet på en gang:
− Vi må implementere klimavennlig teknologi, men samtidig forske fram nye løsninger.

Unander mener det ligger et stort potensiale for verdiskapning her og nevner at Forskningsrådet nå legger ut utlysninger på nærmere en halv milliard kroner til forskere og næringsliv for å utvikle nettopp nye teknologiløsninger.

Mer kunnskap om klima
Resultatene fra årets klimabarometer viser også at:

  • 7 av 10 mener ny kunnskap om klimasystemet og effekter av klimaendringene er avgjørende for å få et bærekraftig og fornybart samfunn.
  • 3 av 4 er enige om at vi trenger mer forskning for å tilpasse oss klimaendringer

− Dette er en viktig støtteerklæring fra folket til at vi må satse på klimaforskning som aldri før.
Unander presiserer at vi har kunnskap, men at vi trenger mer.
− Vi ønsker mer midler til dette og håper blant annet å kunne jobbe tettere med kommuner i framtida.

Til slutt handler dette om å ta forskningen i bruk, mener Unander.
− Et område som kommer nå er klimatjenester. Det handler om å bruke klimakunnskap for å få til bedre løsninger på alle områder i samfunnet.

17. juni inviterer Forskningsrådet til en fagdag om klimatjenester der forskere, næringsliv og andre brukere kan møtes for sammen å diskutere klimatjenester og finne sammen for å kunne søke midler i EU.

Underskudd på handlingsmuligheter og mangel på politisk lederskap Professor Knut Holtan Sørensens forskning viser at folk vil handle, men mangler handlingsalternativer. (Foto: Trond Isaksen)
Professor Knut H. Sørensen ved NTNU har i over 20 år studert forholdet mellom folks vilje til handling og norsk energi- og klimapolitikk. Han forklarer mangelen på handling med to ting:
− Vår forskning viser at folk opplever at det er et underskudd på handlingsmuligheter.

Det folk diskuterer med oss er hva kan de kan gjøre og hvordan de kan gjøre det.

Under hvilke betingelser kan handlingsviljen utløses?, spør Sørensen. Han sier at folk ikke ønsker å handle alene.
− De vil at det skal utløses i fellesskap. De ser til norske politikere for å se om de får hjelp. Da blir de frustrerte. Det som etterspørres er konkret politisk lederskap som viser vei.

− Vår forskning tyder altså på to typer av underskudd. Underskudd på handlingsmuligheter og underskudd på politisk lederskap, konkluderer Sørensen.

Les mer:
Se undersøkelsen i lenke på høyre side.
Se invitasjon til fagdag om klimatjenester.
ENERGIXs utlysninger (nye utlysninger kommer).
Se Knut Holtan Sørensens prosjekter i Forskningsrådet, i prosjektbanken.
Kontaktinformasjon på Knut Holtan Sørensen, NTNU.

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
08.05.2015
Sist oppdatert:
08.05.2015