Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nye prosjekter om samlet belastning på økosystemer

Fem nye forskerprosjekter får til sammen 88 millioner kroner etter et utlysningssamarbeid mellom MILJØFORSK, KLIMAFORSK, MARINFORSK og POLARPROG.

Et programstyreutvalg med representanter fra styrene for de involverte programmene har i møte 28. september foretatt sluttbehandling og fattet vedtak om tildeling av midler. I behandlingen ble det lagt vekt på både den eksterne kvalitetsvurderingen og hvordan søknadene oppfyller utlysningens tematiske prioriteringer og føringer.

Totalt ble det behandlet 65 søknader med et samlet søknadsbeløp på 900 mill. kroner.

Prosjektene som får midler er:

Prosjektnummer

Tittel

Institusjon

287114

Integrated Risk Assessment Framework for Evaluating the Combined Impacts of Multiple Pressures on Arctic Ecosystems

NILU

287490

A green-blue link made browner: how terrestrial climate change affects marine ecology

UiB

287925

Innovations in cumulative impact studies and applications to aid conservation and sustainable management of Reindeer in Scandinavia

NINA

288086

Cascading consequences of hunting and fishing for ecosystem services in Amazonian forests

NMBU

288192

 

Assessing risks of cumulative impacts on the Barents Sea ecosystem and its services

 

HI


Søknader som ikke er nevnt i listen vil få avslag. Mange av søknadene hadde høy til meget høy faglig kvalitet. Det var derfor mange gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor budsjettrammene.

Formelle tilbakemeldinger
Alle søkere vil sammen med den formelle tilbakemeldingen (avslagsbrev eller bevilgning/invitasjon til å sende inn revidert søknad) få tilsendt panelets evaluering som støtte for programstyreutvalgets behandling. Ikke alle prosjekter kan regne med å få innvilget fullt søknadsbeløp.

Eventuelle spørsmål rettes til Jonas Enge eller Malin L. Lund etter at formell tilbakemelding er mottatt.
 

Skrevet av:
Jonas Enge Seniorrådgiver +47 22 03 71 07 jen@forskningsradet.no
Publisert:
28.09.2018
Sist oppdatert:
28.09.2018