Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Midler til klimaforskning tildelt i dag

Elleve prosjekter får støtte til å forske på klimaendringer på fysisk naturmiljø, naturfarer og infrastruktur. Tre av disse er kompetanseprosjekter der næringslivet er med i prosjektet. Ni prosjekter får støtte til "fri klimaforskning".

KLIMAFORSKs programstyre bevilget 15. desember midler til to av høstens tre store utlysninger. 12. desember ble det bevilget midler til økosystemforskning, se nyhet her.

Nytt med kompetanseprosjekter Vi er fornøyd med å bevilge midler til prosjekter som involverer sektorene. (Foto: Forskningsrådet)
Elleve prosjekter får støtte til å forske på klimaendringer på fysisk naturmiljø, naturfarer og infrastruktur. Tre av disse var kompetanseprosjekter (hvorav ett med forbehold).

(Se liste over innvilgede søknader, karakterfordeling, med mer her.)

Det er første gang KLIMAFORSK bevilger midler til kompetanseprosjekter. Kompetanseprosjekter vil si prosjekter med samarbeidspartnere i privat, offentlig og/eller sivil sektor som bidrar med et kontantbidrag på minst 10 % av totalkostnaden for prosjektet.

– Klimaendringer kan få betydelige konsekvenser for offentlig og privat sektor. Vi er fornøyd med, for første gang, å kunne bevilge midler til prosjekter som involverer sektorene, sier programkoordinator for KLIMAFORSK, Brita Slettemark.

Slettemark håper midlene kan gi et bidrag til nærings- og samfunnsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetansebygging i norske forskningsmiljøer og i offentlig og privat sektor.

Fri klimaforskning
En stor del av midlene til fri klimaforskning går til prosjekter som fra før er lite dekket av forskning. (Foto: Forskningsrådet) Det var stor interesse for støtte til fri klimaforskning. Ni prosjekter har fått støtte. Det kom inn mange søknader sammenlignet med midlene som var til rådighet og programstyret økte rammen til 50 millioner.

(Se liste over innvilgede søknader, karakterfordeling, med mer her og på engelsk her.)

– Vi har innvilget søknader som vil dekke bredden i KLIMAFORSKs program og flere av disse er prosjekter som fra før av er lite dekket av forskning, sier programstyrets leder Hege Hisdal.

Videre prosess
Se liste over prosjekter som får støtte i lenkene på høyre side. Alle søkere vil få tilbakemelding på sine søknader med fagpanelenes vurderinger. Vi regner med å få sendt ut disse rett etter nyttår. De søknadene som får innvilget støtte vil Forskningsrådet starte kontraktsforhandlinger med på nyåret. Noen prosjekter får kutt og vil få beskjed om dette.

Tidligere nyheter:
Mange søknader om klimaforskning
Vårens tre store utlysninger fra KLIMAFORSK

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
15.12.2014
Sist oppdatert:
22.12.2014