Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Internasjonal utlysning om forskning på hav og klima

Utlysningen skal støtte forskning på hav og klima, der observasjoner og jordsystemmodeller skal brukes til å forske på blant annet klimavariabilitet, luft-hav interaksjoner og endringer i havets fysikk og kjemi.
Dato: 20.02.2019

Nytt, nordisk forskningsprogram for bærekraftig byutvikling og smarte byer

Forskere som arbeider med bærekraftige samfunn inviteres til å delta i et nytt, nordisk forskningsprogram om bærekraftig byutvikling og smarte byer. Første utlysning er planlagt i mars 2019, med kort søknadsfrist.
Dato: 19.02.2019

Informasjon om KLIMAFORSKs hovedutlysninger våren 2019

Onsdag 23. januar holdt KLIMAFORSK webinar om sine to nasjonale hovedutlysninger med søknadsfrist 10. april 2019. Her finner du webinaret og presentasjonen
Dato: 25.01.2019

Stor satsing på forskning på klimasystemet

Åtte nye forskerprosjekter vil gi oss bedre kunnskap om klimasystemet og de naturlige og menneskeskapte klimaendringene. To store prosjekter vil benytte den norske jordsystemmodellen NorESM på områder hvor vi trenger ny kunnskap, og seks små og dristige prosjekter i forskningsfronten skal bidra med spennende ny kunnskap om klimasystemet.
Dato: 25.01.2019

Historisk stort prosjekt vil bidra til mer treffsikker klimapolitikk

CICERO skal de neste fire årene lede Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noen sinne, målt i årlig budsjett. Prosjektet skal hjelpe beslutningstakere i å nå Norges utslippsmål for 2030 og 2050 og bidra med underlag til rapportering i henhold til Klimalovens bestemmelser.
Dato: 19.12.2018

Planlagt fellesutlysning mellom JPI Climate og JPI Oceans

JPI Climate og JPI Oceans planlegger å lyse ut inntil 7,6 millioner euro til forskning på hav og klima gjennom utlysningen Next Generation Climate Science in Europe for Oceans.
Dato: 19.12.2018

Tar i bruk ny teknologi for å formidle klimaforskning

To nye prosjekter får støtte til å formidle klimaforskning. Det ene skal formidle klimaforskning gjennom 3D, virtuell virkelighet og utvidet virkelighet (AI) og vil bli å se neste år på Vitenfestivalen i Trondheim og på Arendalsuka. Det andre prosjektet skal utarbeide et nytt digitalt undervisningsprogram om klimaendringer for ungdomstrinnet og videregående skole.
Dato: 17.12.2018

Inviterer til å nominere norske eksperter til naturpanelets arbeid med fremmede arter

Forskningsrådet oppfordrer norske forskere til å la seg nominere som norske eksperter til utredningsarbeid under naturpanelet, IPBES. Temaet er spredning av- og kontroll med fremmede arter.
Dato: 13.12.2018

Globalt forskningssamarbeid for bærekraftige hav

Belmont Forum lyser i samarbeid med Future Earth og JPI Oceans ut midler til tverrfaglig forskning på bærekraftige hav. Norge deltar i samarbeidet.
Dato: 27.11.2018

Høringsmøte om nasjonal e-infrastruktur

Alle brukere av stor-skala datalagringsinfrastruktur og tungregningsmaskiner for forskning inviteres til et åpent høringsmøte om fremtidige brukerbehov for nasjonal e-infrastruktur den 6.12.2018.
Dato: 26.11.2018

Innspill til IPCCs spesialrapporter om hav og is og om landarealer

Nå har du mulighet til å gi kommentarer til utkastene til IPCCs spesialrapporter om hav og is og om landarealer.
Dato: 20.11.2018

Skal forske på matsikkerhet og miljøbelastninger

Nå forener forskere fra Norge og Kina sine krefter for å utvikle kunnskap om hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig og hvordan økosystemene blir påvirket av endringer i miljø og klima.
Dato: 21.11.2018

Kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler vedtas i desember

Søknadene om å etablere kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler som kom inn til søknadsfristen 10. oktober, skal nå vurderes av forskere og brukere av forskningsbasert kunnskap. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres 21. desember 2018.
Dato: 11.10.2018

Nye prosjekter om samlet belastning på økosystemer

Fem nye forskerprosjekter får til sammen 88 millioner kroner etter et utlysningssamarbeid mellom MILJØFORSK, KLIMAFORSK, MARINFORSK og POLARPROG.
Dato: 28.09.2018

Ny forskning gir mer kunnskap om effekter av 1,5 grader global oppvarming

De norske forskerne har funnet at effektene av en global oppvarming ved 1,5 og 2 grader er større enn forventet.
Dato: 27.09.2018