Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Internasjonalt

I tråd med Forskningsrådets internasjonale strategi og KLIMAFORSKs programplan, har KLIMAFORSK mål om å øke og forsterke det internasjonale samarbeidet innenfor norsk klimaforskning. Den norske klimaforskningen er av høy internasjonal kvalitet, og norske forskere deltar på stadig flere internasjonale samarbeidsarenaer.

Nedenfor er en oversikt over muligheter for å søke midler til klimaforskning internasjonalt:

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 og Horisont Europa

 • Klimaforskning generelt og klimatjenester spesielt står sentralt i EU gjennom Horisont 2020 og COPERNICUS. Over 35 prosent av det totale budsjettet til Horisont 2020 skal gå til klimaforskning.
  • KLIMAFORSK skal legge til rette for økt deltakelse i Horisont 2020 og Horisont Europa, jf. Regjeringens EU-strategi.

Kontaktpersoner for delprogrammet Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialerIngunn Borlaug Lid og Janicke Anne Giæver.

Europeiske fellesprogrammer - Joint Programming Initatives (JPI)

 • Landene som deltar i JPI Klima samarbeider med EU-kommisjonen om felles utlysninger på relevant tematikk.
 • JPI Klimas tematiske avgrensning samsvarer i stor grad med KLIMAFORSKs ansvarsområde. JPI-ene Sunne og produktive hav, Vann, Urban Europe, Agriculture (FACCE), er også relevante for klimaforskere.

Kontaktperson for JPI Klima i Forskningsrådet: Kirsten Broch Mathisen og Lena Cappelen Endresen

ERA-NET Cofund

 • I Horisont 2020 lyses det ut såkalte ERA-NET Cofund. Her legges midler fra EUs rammeprogram i en felles pott sammen med midler fra nasjonale forskningsråd. Gjennom felles utlysninger etableres en konkurransearena der forskere fra deltakerlandene kan søke om prosjektmidler, og der forutsetningen er at de beste prosjektene skal få midler.

Kontaktperson for ERA-NET innen klimaforskning: Brita Slettemark

Nordisk samarbeid

 • Samarbeidet gjennom NordForsk under Nordisk ministerråd er den viktigste arenaen i Norden. NordForsk finansierer nordisk forskningssamarbeid med en årlig basisbevilgning på omtrent 120 mill. danske kroner, og gir råd om nordisk forskningspolitikk.

Kontaktperson for nordisk samarbeid innen klimaforskning: Brita Slettemark

Annen internasjonal klimaforskning som Forskningsrådet er engasjert i:

Samarbeid med prioriterte land

 • Forskningsrådet har utarbeidet veikart for forskningssamarbeid med de åtte prioriterte samarbeidslandene utenfor EU/EØS: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.
 • På det nåværende tidspunkt er det samarbeid med alle de åtte prioriterte samarbeidslandene utenfor EU/EØS gjennom forskerprosjekter i KLIMAFORSK.

Belmont Forum

 • Belmont Forum består av forskningsfinansiører fra 18 land som i stor grad finansierer forskning relatert til globale miljøutfordringer.
 • Ved samarbeid om blant annet fellesutlysninger i Belmont Forum oppnår vi internasjonalt forskningssamarbeid også med land utenfor Europa, som for eksempel Japan, USA, Canada og Kina, samt internasjonalt kontaktnett.
 • Forskningsrådet og KLIMAFORSK kan spille inn på tematikk til relevante fellesutlysninger gjennom Belmont Forum.
 • Forskningsrådets representant i Belmont Forum er Fridtjof Fossum Unander og Brita Slettemark.

Future Earth og International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) er også relevant for norsk klimaforskning.

Publisert:
10.02.2016