Gå direkte til innhold

Samfunnet må omstilles for å møte klimaendringene. Vi trenger mer kunnskap for å tilpasse oss og motvirke endringer. Kunnskap om klimasystemet er fundamentet for effektforskningen som igjen er basis for tilpasningsforskning. KLIMAFORSK skal bidra til at samfunnet får og tar denne kunnskapen i bruk.

Mer om KLIMAFORSK

Nyheter

 • Midtveisseminar for ØKOSYSTEMPROSJEKTENE

  Økosystempåvirkning og samlet belastning

  Resultater begynner å komme og forskere samarbeider på tvers av prosjekter. Det kom fram da de 17 prosjektene som har fått midler etter en utlysing i 2014 om økosystemforskning møttes til seminar.

 • Lavutslipp 2030

  Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

  Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030. Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 mill. kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.

 • Årsrapporten er klar

  Hovedutlysningen til KLIMAFORSK i 2016 var rettet mot omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Dette og mye annet kan du lese om i programmets årsrapport.

Flere nyheter

Programmets prosjekter

KLIMAFORSK har bevilget 685,78 mill kroner til 255 prosjekter i programperioden

Se prosjektoversikten Se statistikken