Gå direkte til innhold

Om JPI Oceans

Norge var en av initiativtakerne da det i 2011 ble etablert et eget europeisk fellesprogram på temaet sunne og produktive hav - JPI Oceans.

JPI Oceans dekker alle hav- og sjøområder i Europa. JPI Oceans står for The Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans. Programmet er en koordinerende og strategisk plattform som er åpen for alle EUs medlemsstater og assosierte land som investerer i marin og maritim forskning. I 2016 har JPI Oceans 21 medlemsland. 

Målet med JPI Oceans er å bidra til et rent og rikt hav som forsyner fremtidens generasjoner med mat og andre ressurser og tjenester fra havet. Teknologi for overvåkning av havet og utvikling av marin og maritim næring er blant de prioriterte områdene i den strategiske forsknings- og innovasjonsagendaen som JPI Oceans har utarbeidet.

JPI Oceans ansvarsområde dekker miljøbasert forvalting av biologiske ressurser i havet og utnyttelse av marine ressurser for næringsutvikling. Dette omfatter forskning knyttet til havbruk, økosystemer, forurensing, globale marine problemstillinger, areal- og kystsoneproblematikk.

Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer Norges deltakelse i JPI Oceans. Sekretariatet er tilknyttet Norges forskningsråds Avdeling for marine bioressurser og miljø.  

Havets betydning for rekreasjon og fritid er også et anleggende for JPI Oceans. (Foto: Shutterstock)

Publisert:
29.06.2016