Gå direkte til innhold

6,5 mill. til forskning på miljøeffekter av mineralutvinning i dyphavet

Nylig publiserte flere land i JPI Oceans en felles utlysning for å studere miljøbelastningen og -risikoen forbundet med mineralutvinning på havbunnen. Forskningsrådet har satt av 6,5 millioner kroner til norske forskere som får innvilget søknad.

Det er økende internasjonal interesse for leting og utvinning av mineraler i dyphavet. Den økende interessen har bakgrunn i blant annet teknologiske fremskritt, og er drevet av geopolitiske, økonomiske og vitenskapelige motivasjoner.

Men det finnes lite vitenskapelig kunnskap om de potensielle effektene av utvinningen. Derfor har medlemslandene i JPI Oceans lansert en felles forskningsaktivitet på feltet. Dette er en videreføring av en aktivitet som ble igangsatt i 2013. Gjennom programmet MARINFORSK har Forskningsrådet satt av totalt 6,5 millioner kroner som skal gå til norske forskere som får innvilget søknad om å bli med i prosjektet.Norske søkere kan motta maksimalt 1,4 millioner kroner per prosjekt.

Tverrfaglig fokus

Hensikten med utlysningen er å kartlegge de miljømessige effektene av mineralutvinning i dyphavet i internasjonalt farvann. En viktig målsetting er å bidra med kunnskap som forvaltningen kan nyttiggjøre seg av. Utlysningen inkluderer derfor også et samfunnsvitenskapelig fokus på forholdet mellom forskning og forvaltning.

– Det er viktig og bra at JPI Oceans har valgt å følge opp det første toktet med fokus på økologiske effekter av mineralutvinning i dyphavet som ble gjennomført i 2015 med nytt forskningstokt, sier avdelingsdirektør Christina Abildgaard i Avdeling for marine bioressurser og miljø.

Avdelingsdirektør Christina Abildgaard i Avdeling for marine bioressurser og miljø. - Norge og Forskningsrådet har en helt sentral rolle i JPI Oceans, fortsetter hun. - Vi er derfor veldig glad for at programmet viderefører aktiviteter som er viktige i internasjonal sammenheng, og som hadde vært vanskelig å gjennomføre som enkeltland. For at fremtidens mineralutvinning på dyphavet skal skje på en så skånsom måte for de omkringliggende marine økosystemene som mulig, trengs det tverrfaglig europeisk forskningsinnsats.

Prosjektene som får finansiering i forbindelse med denne utlysningen skal gjennomføres i forbindelse med forskningstokt med RV SONNE tidlig i 2019 i Clarion-Clipperton Fracture Zone (CCZ) i østlige Stillehavet.

Fullstendig utlysningstekst er tilgjengelig her.

Et informasjonsmøte om utlysningen vil finne sted torsdag 24. august kl. 12.00 i Forskningsrådets lokaler. De som ikke kan møte opp, vil kunne følge det eksternt.. Påmelding til informasjonsmøtet sendes til Marit H. Heller på e post: mhe@rcn.no

Slik går du frem hvis du vil levere en søknad

Søkere blir bedt om å sende inn obligatoriske skisser innen 1. november, ved hjelp av innleveringsplattformen. Prosjektkoordinatorene for skissene må registrere seg selv og sine prosjektpartnere på denne plattformen. De obligatoriske skissene må sendes inn ved hjelp av søknadsskjemaet.

Utlysningen har søknadsfrist 1. november. Søknader sendes inn via eget søknadsskjema som finnes på JPI Oceans nettsider sammen med fullstendig utlysningstekst og mer informasjon. Det er satt opp et virtuelt brokerage space på denne nettsiden. Søkere oppfordres til å bruke dette verktøyet til legge inn interesser og forespørsler om samarbeid.

Innlevering av de obligatoriske skissene startet 1. august 2017 og avsluttes 1. november 2017. Prosjekter forventes å starte opp 1. juli 2018. Hver søknad om et fellesprosjekt skal involvere forskere fra minst tre partnerland med finansiering.

Søknaden må oppfylle krav tilsvarende søknadstypen Forskerprosjekt.

 

Partnere med finansiering

Til nå har flere finansieringsorganisasjoner meldt sin interesse for deltakelse:

 • Belgian Federal Science Policy Office (BELSPO) og Flanders EWI Department, Belgia
 • The Federal Ministry for Education and Research (BMBF), Tyskland
 • The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), Nederland
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugal
 • Norges Forskningsråd

Tilknyttede partnere med in-kind bidrag inkluderer:

 • Frankrike
 • Italia
 • Sverige
 • International Seabed Authority (Jamaica hovedkontor)

 

Utlysningens temaområder:

Forslagene bør adressere emnene som er skissert i utlysningsteksten, som blant annet inkluderer:

 • Miljømessige effekter av utvinningsaktivitetene på det omkringliggende miljøet
 • Identifisere og definere indikatorer som blant annet skal se på skadelige virkninger på miljøet og tiltak som skal redusere de miljømessige konsekvensene av utvinningsaktiviteten
 • Vurderinger tilknyttet miljørisiko
 • Implementering av vitenskapelig kunnskap og usikkerhet i lovgivning, herunder samfunnsvitenskapelige analyser av grensesnittet mellom vitenskap på den ene siden, og forvaltning og politikk på den andre siden.

 

Skrevet av:
Marit Heller Rådgiver mhe@forskningsradet.no
Publisert:
04.08.2017
Sist oppdatert:
14.09.2017