Gå direkte til innhold

Om Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART)

INTPART skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i prioriterte land.

Formålet med INTPART er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes å ha potensial for å bli verdensledende i fremtiden.

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) skal bidra til å øke omfang, kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet med følgende prioriterte land: Brasil, canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Ordningen skal legge til rette for gode koblinger mellom høyere utdannings og forskning. Den skal også åpne for samarbeid med arbeids- og næringsliv, der dette er relevant.                                                                                                                                                            

Ordningen skal støtte etablering og videreutvikling av formalisert institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning. Samarbeidet bør,  i tillegg til å involvere aktuelle fagmiljøer, også involvere strategisk ledelse og administrasjon, og forankres i søkerinstitusjonens strategiske planer. Utdanningssamarbeidet skal så langt mulig integreres i institusjonenes øvrige utdanningstilbud. 

INTPART er utviklet og driftes av Norges forskningsråd og Senter for internajsonalisering av utdanning (SIU) i samarbeid.

Se fullstendig programbeskrivelse samt utlysningstekst for mer informasjon om krav til søknaden og hva det kan søkes om.

 

Publisert:
01.03.2015
Sist oppdatert:
14.03.2017