Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART)

INTPART skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i prioriterte land.

Formålet med INTPART er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes å ha potensial for å bli verdensledende i fremtiden.

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) skal bidra til å øke omfang, kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet med følgende prioriterte land: Brasil, canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Ordningen skal legge til rette for gode koblinger mellom høyere utdannings og forskning. Den skal også åpne for samarbeid med arbeids- og næringsliv, der dette er relevant.                                                                                                                                                            

Ordningen skal støtte etablering og videreutvikling av formalisert institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning. Samarbeidet bør,  i tillegg til å involvere aktuelle fagmiljøer, også involvere strategisk ledelse og administrasjon, og forankres i søkerinstitusjonens strategiske planer. Utdanningssamarbeidet skal så langt mulig integreres i institusjonenes øvrige utdanningstilbud. 

INTPART er utviklet og driftes av Norges forskningsråd og Senter for internajsonalisering av utdanning (SIU) i samarbeid.

Se fullstendig programbeskrivelse samt utlysningstekst for mer informasjon om krav til søknaden og hva det kan søkes om.

 

Publisert:
01.03.2015
Sist oppdatert:
14.03.2017