Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

89 treff
19.03.19

INTPART utlysning også i 2019

04.12.18

100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Kunnskapsdepartementet deler gjennom Forskningsrådet og Diku ut 100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid rettet mot åtte prioriterte land utenfor Europa. Til sammen får 25 nye prosjekter penger.
16.05.18

75 INTPART-søknader involverer 10 partnerland

05.03.18

Omlag 80 mill. kroner i årets INTPART utlysning – hva er nytt?

Det lyses ut finansiering av partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Også i år er Tyskland og Frankrike inne. Nytt i år er forlengelse av partnerskap fra 2015. Formålet er som før å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid.
07.02.18

Nye utlysninger på forsknings- og utdanningssamarbeid

Forskningsrådet og SIU lyser ut midler til forsknings- og utdanningssamarbeid gjennom en rekke utlysninger i 2018.
22.11.17

Forskningsmidler til samarbeid mellom norske og amerikanske forskere

BEDREHELSE og BEHANDLING lyser ut 60 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med NIH (National Institutes of Health) i USA innenfor programmenes tematiske prioriteringer. Fristen blir 12.9.2018
21.11.17

Resultater fra INTPART utlysningen 2017

Et styreutvalg bestående av representanter fra styringsorganer i Forskningsrådet og SIU har i møtet 16. november 2017 besluttet å finansiere følgende søknader:
29.06.17

Havstormer, sykloner og et norsk-japansk samarbeid

Kommer havstormene til å bli større og verre i framtiden? Og hvilke veier kommer de til å ta? Dette er brennende spørsmål i et norsk-japansk samarbeid med støtte fra INTPART-programmet.
07.06.17

89 INTPART-søknader mottatt

03.04.17

Nå inkluderes Europa i INTPART

I år legges 9 millioner til samarbeid med institusjoner fra Frankrike og Tyskland inn i INTPART. Den totale rammen for årets utlysning øker til 91 millioner. I tillegg etterlyser vi spesielt søknader innen humaniora og samfunnsvitenskap.
20.03.17

Ny INTPART utlysning er lansert

Utlysningen dekker samarbeid med partnere i Brasil, Canada, Kina, India, Japan, Russland, Sør-Afrika og USA. Årets utlysning har dedikerte midler til samarbeid med Indiske partnere (tbc 20. april), og ber spesielt om søknader innen samfunnsvitenskap og humaniora.
03.03.17

Intpartprosjektet Sinopsis katalysator for utvidet universitetssamarbeid

NTNU-Rektor Gunnar Bovim har nylig vært i Kina med en stor delegasjon professorer innenfor energi og medisin. Formålet med besøket var å videreutvikle samarbeidet på energiområdet, som er finansiert gjennom INTPART-prosjektet SINOPSIS.
20.12.16

Etablerer arktisk sommerskole

SFI CIRFA har fått støtte fra Forskningsrådets INTPART-program til å etablere Arctic Field Summer Schools. Dermed får norske, amerikanske og canadiske studenter muligheten til felterfaring i et arktisk miljø.
28.11.16

Høy kvalitet, mange kvinner og for få humsam-søkere

INTPARTs styreutvalg innvilget i år 20 prosjekter for samarbeid med fremragende partnere og partnerinstitusjoner i prioriterte samarbeidsland. Det er gledelig med åtte kvinnelige prosjektledere, men bedre faglig spredning ønskes.
25.11.16

USA - utlysning av midler til "revolusjonerende bioteknologi"

Det amerikanske forsvarsdepartementet utlyser midler til forskning gjennom DARPA, og ønsker å gjøre spesielt oppmerksom på en nylig utlysning til banebrytende bioteknologi.
21.11.16

Resultater fra siste INTPART utlysning

Et styreutvalg bestående av representanter fra styringsorganer i Forskningsrådet og SIU har i møtet 16. november 2016 besluttet å finansiere følgende søknader:
06.06.16

To havnasjoner setter søkelys på klimaendringer i Arktis

− Norge og Japan har mye til felles, kanskje først og fremst knyttet til havet. Det mener professor Thomas Spengler som har vært på Japan-Norway Arctic Science and Innovation Week.
02.06.16

Regjeringen vil styrke samarbeidet med Japan

Norske og japanske polarforskere samles nå i Japan for Japan-Norway Arctic Science and Innovation Week. I forkant av arrangementet sier Regjeringen at de vil styrke samarbeidet med Japan.
26.05.16

71 søknader mottatt til INTPART-utlysningen 25. mai

INTPART har som overordnet mål å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom internasjonale partnerskap med sterke miljøer og institusjoner i de prioriterte landene Brazil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Integrering av forskning og høyere utdanning står sentralt.
04.04.16

Norge - Japan samarbeid

NORALUMNI Japan har nylig rettet oppmerksomhet mot to av våre INTPART prosjekter med japanske partnere.
01.04.16

Infomøte om INTPART streames

08.03.16

Nå kan flere søke midler til internasjonale partnerskap

SIUs og Forskningsrådets program for internasjonale partnerskap med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa lyser ut i overkant av 80 millioner kroner med. Søknadsfristen er 25. mai i år.
12.10.15

Nitten miljøer får de første INTPART-midlene

Fremragende utdannings- og forskningsmiljøer med samarbeidspartnere fra hele verden har nådd frem i konkurransen om 70 millioner i den første INTPART-utlysningen.
05.03.15

70 millioner til å danne internasjonale partnerskap

SIU og Forskningsrådet lyser ut midler for å øke utveksling og utenlandserfaring for forskere og studenter på alle stadier i karrieren. Dette skal føre til at vi får flere norske, verdensledende miljøer innen høyere utdanning, forskning og innovasjon. Søknadsfristen er 27. mai.
18.08.14

SCANCOR gjesteopphold sommer og høst 2015

SCANCOR tilbyr muligheter for lengre og kortere gjesteforskeropphold og har kontorplasser til rådighet for gjesteforskere. Søknader fra doktorgradsstudenter, post-doktorer og etablerte forskere ønskes velkommen.
25.03.14

IS-Topp blir foreløpig ikke lyst ut i Horisont 2020

Som følge av en kraftig økning i IS-Topp i 2013, er det ikke midler til en tilsvarende ordning for 2014. Forskningsrådet vil foreta en samlet vurdering av sine virkemidler for forskermobilitet.
28.11.13

30 nye mobilitetsprosjekter med forskerutveksling mellom Norge og USA/Canada

8 forskere fra nordamerikanske forskningsinstitusjoner vil besøke Norge i 2014/2015 mens 22 norske forskere skal ha forskningsopphold i nordamerika i samme periode. 26 % av de mottatte søknadene til Leiv Eiriksson Mobilitetsstipend er nå innvilget av Programstyret for Internasjonale stipend.
30.08.13

SCANCOR utlyser stipend

The Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) ved Stanford University i California utlyser stipend til gjesteforskeropphold våren 2015.
10.05.13

E.ON Ruhrgas programmet for økonomi

Lister over innvilgede søknader innsendt til søknadsfristen 13.02.2013 foreligger.
08.05.13

E.ON Ruhrgas programmet for statsvitenskap

Liste over innvilgede søknader til søknadsfristen 13.02.2013