Gå direkte til innhold

INTPART skal bidra til partnerskap mellom norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og fremragende fagmiljø i prioriterte land, med særlig vekt på kobling mellom utdanning og forskning, og med næringsliv hvis relevant.
INTPART er et samarbeid mellom SIU og Forskningsrådet

Mer om INTPART

Nyheter

  • 89 INTPART-søknader mottatt

    Det kom inn 89 INTPART søknader ved fristen 24. mai 2017. Resultatet av søknadsbehandlingen vil foreligge i slutten av november.

  • Nå inkluderes Europa i INTPART

    I år legges 9 millioner til samarbeid med institusjoner fra Frankrike og Tyskland inn i INTPART. Den totale rammen for årets utlysning øker til 91 millioner. I tillegg etterlyser vi spesielt søknader innen humaniora og samfunnsvitenskap.

  • Ny INTPART utlysning er lansert

    En ny utlysning for å støtte Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART) er lansert.

Flere nyheter