Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskningsopphold for amerikanske stipendiater: Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW)

Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW) - muligheter for forskningsopphold i Norge for stipendiater fra amerikanske National Science Foundation.

Mål for programmet:

Etablering av et samarbeid med stipendiater under NSFs stipendprogram for å være med og bygge og forsterke relasjonene mellom norske og amerikanske forskningsmiljøer.

Generelt mottar programmet søknader fra:

Ordningen er avgrenset til stipendiater under NSFs stipendprogram, Graduate Research Fellowship Program (GRFP), og er foreløpig begrenset til tre år. Stipendene under dette programmet (GRFP) henger meget høyt og er avgrenset til amerikanske statsborgere.

Ordningen gjelder vertsmiljøer ved alle de norske universitetene, faglig relevante vitenskapelige høyskoler, sentrene for fremragende forskning (SFF) og sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFF-ene og SFI-ene framholdes av NSF som særlig ønskede vertsmiljøer. Andre vertsmiljøer vil bli vurdert fra sak til sak. 

Fag og tematiske prioriteringer:

Programmet er åpent for de fleste fag med unntak av enkelte anvendte/praktiske disipliner.

Hva slags støtte kan tildeles:

Stipendiatene kan søke om støtte til opphold i Norge fra tre til tolv måneder etter faste satser.  Stipendiatene opprettholder sin lønn fra NSF under hele oppholdet, og NSF bidrar også med reisestøtte.

Søknadsfrist og prosedyre:

Søknadsvurderingen foretas av NSF, men Forskningsrådet vil kvalitetssikre vurderingen av det norske vertsmiljøet. Aktuelle kandidater som søker NSF om opphold i Norge, må legge ved brev fra den norske vertsinstitusjonen der det må angis en tentativ plan for oppholdet og hvilke aktiviteter stipendiaten skal ta del i. Videre vil de aktuelle kandidatene trenge en kortfattet CV fra den faglig ansvarlige for oppholdet ved norsk vertsmiljø, som normalt vil være den viktigste faglige kontaktpersonen på norsk side.

Forskningsrådet og det amerikanske National Science Foundation (NSF) har i fellesskap etablert en ordning som gjør det mulig for amerikanske doktorgradsstipendiater å oppholde seg en periode ved en norsk forskningsinstitusjon. Ordningen løper fra 2009 - 2016.

Publisert:
10.11.2008
Sist oppdatert:
24.11.2017