Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

DAADs PPP-stipend til forskerutveksling med Tyskland

Vitenskapelig ansatte/forskergrupper inviteres til å søke støtte til kortvarige opphold i Tyskland for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

Mål for programmet:

Programmet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og tyske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Generelt mottar programmet søknader fra:

Norske vitenskapelige ansatte/ forskergrupper ved forskningsinstitutter og i universitets- og høgskolesektoren.

Fag og tematiske prioriteringer:

Programmet er åpent for søknader fra alle fagområder, men forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap oppordres særskilt til å søke.

Hva slags støtte kan tildeles:

Det kan søkes om støtte til dekning av mobilitetskostnader (reise og opphold) etter faste døgnsatser ved kortvarige opphold i Tyskland.

Søknadsfrist og prosedyre:

DAADs PPP-stipend lyses ut med frist hver høst (august/september) for opphold som starter påfølgende kalenderår. Søknad skal sendes inn elektronisk via Forskningsrådets eSøknad. Se under 'Utlysninger' på Forsiden.

PPP-programmet ble etablert i 2001 som et samarbeid mellom Forskningsrådet og Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

Publisert:
30.07.2004
Sist oppdatert:
08.01.2016