Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskningsinfrastrukturer inkludert i veikartet

Veikartet omfatter i alt 23 prosjekter. Prosjekttitlene er klikkbare i tabellene nedenfor, og leder til kortfattede beskrivelser av hensikt og status for det enkelte prosjekt.

17 av disse prosjektene var søknader til første utlysning (2009) innenfor Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, og er nøye utvalgt etter kriterier beskrevet under Utvelgelse av prosjekter, blant de totalt 260 søknadene som kom inn. Ti av disse prosjektene har fått helt eller delvis innvilget sin søknad og har inngått kontrakt eller er i kontraktsforhandlinger med Forskningsrådet.

Den økonomiske rammen var ikke tilstrekkelig til å finansiere de resterende sju prosjektsøknadene, selv om også disse har fått fremragende faglig og strategisk vurdering. Dette er altså prosjekter som kan betraktes som investeringsklare.

De øvrige seks prosjekter som presenteres er prosjekter fra ESFRIs veikart der Norge har inngått forpliktende avtaler, eller gitt tydelige politiske signaler om deltakelse.

Prosjekter inkludert etter søknadsbehandling

Tabell 1:
Prosjekttitlene er klikkbare.

Storskala utstyrsfasiliteter          
Prosjekt Fag/tema Søker(e) Søknads-beløp Kontrakts-sum Status

NMNF Norwegian Micro- and Nanofabrication Facilities

material- og nano-teknologi NTNU, SINTEF, UiO, HVE 150 mill 65 mill* Under etablering
NOWERI Norwegian Offshore Wind Energy Research Infrastructure  energi

CMR, SINTEF

77 mill 45 mill* Under etablering 
Biobank Norway A national infrastructure for biobanks and biobank related activity in Norway ** helse og bio-teknologi NTNU, UiT, UiO, UiB, FHI, Helse-foretakene 96 mill 80 mill* Under etablering
NORTEM  The Norwegian Centre for Transmission Electron Microscopy material- og nano-teknologi SINTEF, NTNU, UiO 98 mill   Investerings-klart
MARINTEK The marine technology laboratories. Required upgrading and developments hav SINTEF Marintek, NTNU 162 mill   Investerings-klart
GEOTESTING National Geo-Test Sites geofag NGI, NTNU, UNIS, SINTEF 48 mill   Investerings-klart 
NORBRAIN Norwegian brain initiative: a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience helse NTNU, UiO 174 mill   Investerings-klart
NorMIT Norwegian centre for minimally invasive image guided therapy and medical technologies helse og bio-teknologi St. Olavs Hospital, NTNU, SINTEF, UiO, IVS Oslo Univ.sykehus  103 mill   Investerings-klart

* Konktraktssum ikke endelig.
** Prosjektet antas å delfinansiere norsk node i ESFRI-prosjektet BBMRI – Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure.

Tabell 2:
Prosjekttitlene er klikkbare.

eInfrastruktur          
Prosjekt Fag/tema Søker(e) Søknads-beløp Kontrakts-sum Status
NorStore Norwegian data storage infrastructure tverrfaglig UNINETT Sigma AS 43 mill 37 mill innvilget 2010-2013
Notur II  The Norwegian metacenter for computational science tverrfaglig UNINETT Sigma AS 40 mill   Investerings-klart
SEQ An eInfrastructure supporting high-throughput sequencing in life sciences bioteknologi UiB, UiO, NTNU, UiT 45 mill   Investerings-klart


Tabell 3:
Prosjekttitlene er klikkbare.

Vitenskapelige databaser og samlinger    

 

   
Prosjekt  Fag/tema   Søker(e) Søknads-beløp Kontrakts-sum Status
MENOTEC Medieval Norwegian text corpus humaniora UiO, UiB 7,3 mill 7 mill Under etablering
INESS Infrastructure for the exploration of syntax and semantics humaniora UiB, UNI Research AS 22 mill 19 mill Under etablering
NORMAP Norwegian satellite earth observation database for marine and polar research geofysikk NERSC, CERSAT, Kongsberg Satelite Services, Meteorologisk institutt 33 mill 25 mill* Under etablering
ACDC Advanced Conflict Data Catalogue: defining an industry-standard for data on armed conflict samfunns-vitenskap PRIO, Swiss Fed. Inst. of Technology, ETH, Uppsala universitet 8,8 mill 8 mill Under etablering
The ACCESS life-course database samfunns-vitenskap NOVA, SSB 6,6 mill 6 mill Under etablering
NorBOL Norwegian Barcode of Life Network biologi UiO, Bergen Museum, UiTØ, Museum of Natural History and Archeology 27 mill   Investerings-klart

* konktraktssum ikke endelig

Prosjekter på ESFRIs veikart

- der Norge har inngått forpliktelser eller gitt tydelige politiske signaler om ønsket deltakelse. Samtlige av disse er under planlegging.

Tabell 4:
Prosjekttitlene er klikkbare.

ESFRI: Storskala utstyrsfasiliteter      
Prosjekt Fag/tema Norge tilbyr vertskap Deltakende norske institusjoner
SIOS The Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System klima og miljø

 

X

Forskningsrådet, NPI, UNIS, NSC, UiB, UiT, METNO, NERSC, IMR, NILU, NMA, ARR
ESRF Upgrade European Synchrotron Radiation Facility* material-forskning   NordSync (Norge, Sverige, Danmark, Finland)
ECCSEL European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure karbon-håndtering/ energi

 

X

NTNU, SINTEF

ESS European Spallation Source

fysikk
material-
forskning 
  IFE, NTNU, UiO, UiB

EISCAT-3D Next Generation European Incoherent Scatter Radar System *

fysikk
romforskning
  UiT, UNIS, UiO, UiB og FFI

 * Norge er medlem i ESRF og EISCAT

Tabell 5:
Prosjekttitlene er klikkbare.

ESFRI: Vitenskapelige databaser og samlinger

     
Prosjekt
 
Fag/tema Norge tilbyr vertskap Deltakende norske institusjoner
CESSDA Council of European Social Science Data Archives samfunns-vitenskap


X

Norsk samfunns-vitenskapelig datatjeneste (NSD)

 

Nasjonalt prioriterte forskningsfelt

Det er et mål at prosjektene på veikartet skal ha en viss balanse mellom de nasjonalt prioriterte forskningsområdene. Beløpene som prosjektene på veikartet søkte Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur om i 2009, er i figuren under summert opp og fordelt på

  • Forskningsmeldingens prioriterte temaer og teknologier
  • eInfrastruktur som kommer alle fagfelt til gode
  • Prosjekter med særlig relevans for den grunnleggende forskningen

Selv om de fleste infrastrukturene inkludert i veikartet har et bredt anvendelsesområde, er kun prosjektenes primære formål indikert i figur 1. Figuren gir likevel en pekepinn om at finansierte og investeringsklare prosjekter forefinnes innenfor de fleste nasjonalt prioriterte forskningsområdene.
Diagram Søkt beløp blant prosjektene i veikartets tabell 1, 2 og 3 (ovenfor), fordelt på Forskningsmeldingens prioriterte temaer og teknologier, eInfrastruktur (av tverrfaglig karakter) og grunnforskning. Inngått kontraktssum, eller summen det forhandles om, er indikert med den mørke delen av søylen.   

Publisert:
16.06.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016