Gå direkte til innhold

Nytt observasjonssystem for overvåkning av drivhusgasser

ICOS er et avansert observasjonssystem som kan tallfeste vitenskapelig hvor mye ulike nasjoner slipper ut av drivhusgasser og bidra til å verifisere de nasjonale utslippsmålene i Paris-avtalen. Den norske delen av ICOS har startet opp.

ICOS (Integrated Carbon Observing System) er et europeisk målenettverk for grunnleggende forskning på karbonbalansen og overvåkning av drivhusgasser. Infrastrukturen er et avansert observasjonssystem som kan bidra til å verifisere nasjonale utslippsmål og rapporteringssystem som ble vedtatt i Paris i desember 2015.

– ICOS vil være av stor betydning for å forstå karbonomsetningen i jordsystemet. Infrastrukturen vil dessuten være til stor hjelp i overvåkningen av CO2-utslippene , og den vil bidra betydelig til å øke kunnskapen på feltet, forteller avdelingsdirektør for klima og polar i Forskningsrådet Camilla Schreiner.

Nye stasjoner kommer
Forskningsrådet er med på å finansiere den norske deltagelsen i ICOS under vår nasjonale finansieringsordning for forskningsinfrastruktur med en bevilgning på 96 millioner kroner. Det norske konsortiet i ICOS består av Uni Research, UiB, NILU og NIBIO og med deltagelse også fra CICERO, NIVA, NERSC, HI, og NPI. Nye stasjoner skal settes opp for å få presise data på den norske karbonbalansen, både på regional skala, og over land, hav og atmosfære. ICOS Norge holdt sitt formelle kickoff-møte i Bergen 11. april 2016, der Forskningsrådet og institusjonenes ledelse var til stede.

Europeisk samarbeid
ICOS har sitt hovedkontor i Finland, men observasjonsnettverkene i ICOS koordineres av tre distribuerte sentre. Det atmosfæretematiske senteret (ATC – Atmospheric Thematic Centre) er plassert i Frankrike og Finland, mens det tematiske senteret for landbaserte målinger (ETC – Ecosystem Thematic Centre) ligger i Italia, Belgia og Frankrike. Senteret for overvåking av havet, OTC – Ocean thematic Centre, koordineres av Uni Research i samarbeid med engelske institusjoner. Senteret har allerede vært i drift i ett år, med Truls Johannessen som direktør. Han er professor på UiB, forsker ved Uni Research og tilknyttet Bjerknessenteret.

ICOS er én av forskningsinfrastrukturene i veikartet til det europeiske strategiske forumet for forskningsinfrastruktur (ESFRI). EU-kommisjonen godkjente etableringen av ICOS som en ERIC i november 2015 (European Research Infrastructure Consortium). ICOS ERIC er nå en felles-europeisk forskningsinfrastruktur under implementering, et såkalt ESFRI Landmark, på det nylig oppdaterte europeiske veikartet for infrastruktur, ESFRI Roadmap 2016 (www.esfri.eu) med deltagelse fra en rekke Europeiske land. Klima- og miljødepartementet (KLD) meldte Norge inn som fullverdig medlem i ICOS ERIC den 11. september 2015.

Les mer
Om ICOS.
Om kick-off for ICOS Norge på Bjerknessenterets nettsider.
Om ESFRI.

Skrevet av:
Jon Børre Ørbæk/Mette Mila
Publisert:
18.04.2016
Sist oppdatert:
18.04.2017