Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Alle som vil søke infrastruktur i år må levere skisse før 15. mai

Forskningsrådet planlegger å lyse ut inntil 700–900 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med frist 10. oktober. Første fase av søknadsprosessen er en obligatorisk skisserunde.

Skissen er en forutsetning for å kunne søke om midler i den endelige INFRASTRUKTUR-utlysningen. Søknader som ikke er basert på skisse som er sendt inn før skissefristen, vil bli avvist.

Bedre nasjonal koordinering
– Vi har innført denne skisserunden for å få til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom ulike institusjoner og forskningsinfrastrukturer. Vi vil derfor offentliggjøre hvilke skisser som har kommet inn, slik at ulike miljøer med samme infrastrukturbehov lettere kan finne hverandre og inngå samarbeid om søknader til den endelige utlysningen der det er relevant, sier avdelingsdirektør Asbjørn Mo i Forskningsrådet.

Skisserunden vil også være til hjelp for Forskningsrådet for å tilrettelegge vurderingsprosessen av de endelige søknadene. Skissene vil ikke bli vurdert verken faglig eller strategisk, men søker vil få en kort tilbakemelding dersom prosjektet ikke synes å være relevant for utlysningen.

Et informasjonsmøte for søkere vil bli holdt i begynnelsen av juni i Forskningsrådet. Informasjon om programmet for møtet og påmelding vil bli varslet senere.

Alle søkere må levere skisse
Alle prosjekter, også de som er omtalt på det oppdaterte Veikartet for forskningsinfrastruktur, som publiseres i mars, må levere skisse innen 15. mai og ny søknad til fristen i oktober.

Skissene skal sendes inn av institusjonenes ledelse, som oppfordres til å se infrastruktursøknadene i sammenheng med institusjonens strategi og begrense antallet skisser og søknader. Skissene skal følge en egen mal, og malen finner du i infrastrukturutlysningen.

– Vårt mål er at flere forskningsinstitusjoner samarbeider om infrastrukturer der dette gir nasjonal merverdi, sier Mo, som oppfordrer til nasjonalt samarbeid også i skisserunden.

Om årets utlysning
Årets infrastrukturutlysning vil ellers være ganske lik forrige utlysning. Det betyr at den omfatter forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet slik dette er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (20182025) (publiseres i mars - lenke kommer). Utlysningen er åpen for alle fag-, tema og teknologiområder. Den omfatter også norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur, herunder infrastrukturer på ESFRI Roadmap.

Krav, føringer og vurderingskriterier vil langt på vei være de samme som for utlysningen i 2016. Vi henviser til veikartet og strategien for forskningsinfrastruktur for nærmere beskrivelse av det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets tenkning og prioriteringer omkring investeringer i forskningsinfrastrukturer. En oppdatert versjon av disse dokumentene legges ut på våre nettsider i mars.

Nærmere detaljer om føringer og krav til skisser og søknader vil bli gitt i endelig utlysning.
 

Skrevet av:
Solveig Flock Avdelingsdirektør 22 03 70 34 sfl@forskningsradet.no
Publisert:
08.02.2018
Sist oppdatert:
16.02.2018