Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Datahåndteringsplaner sikrer gjenbruk av data

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen og har stor samfunns- og næringsverdi. Forskningsrådet vil fra 2018 legge til grunn at alle prosjekter vi finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan.
Dato: 03.01.2018

Kom med innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal oppdatere veikartet før neste utlysning av infrastruktur høsten 2018. Nå ønsker vi innspill fra forskningsinstitusjonene om behov for infrastrukturer innenfor høyt prioriterte forskningsområder i Norge. Send oss innspill innen 20. januar 2018.
Dato: 15.11.2017

50 millioner kroner til utvikling av helseanalyseplattform

Forskningsrådet støtter første fase i utviklingen av en ny helseanalyseplattform med femti millioner kroner. Helseanalyseplattformen skal legge til rette for sikre, effektive og avanserte helseanalyser på tvers av helseregistre og andre kilder til helseopplysninger.
Dato: 26.09.2017

Norge blir hovedsete for europeiske infrastrukturer

EU-kommisjonen vedtok 9. juni at to forskningsinfrastrukturer etableres med hovedsete i Norge, såkalte ERIC-er. Beslutningen har stor betydning for forskermiljøene innenfor CO2-forskning og samfunnsforskning.
Dato: 21.06.2017

Grønt lys for styrket romforskning

Et internasjonalt spleiselag sikrer en tredimensjonal forskningsradar som skal undersøke blant annet romvær over Arktis. Deler av forskningsutstyret plasseres i Skibotn i Troms.
Dato: 14.06.2017

Én milliard til forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal dele ut én milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 19 prosjekter med stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi har sluppet gjennom nåløyet.
Dato: 02.08.2017

Oppdatering av ESFRIs veikart i 2018 og 2020

Forumet for europeiske forskningsinfrastrukturer ESFRI skal oppdatere sitt veikart i 2018 og 2020. Vi ber institusjoner som har spesifikke innspill til felleseuropeisk infrastruktur for 2020-oppdateringen av veikartet om å ta kontakt.
Dato: 01.02.2017

Nasjonalt laboratorium for geomagnetisme åpnet

Ivar Giæver Geomagnetiske Laboratorium ved Universitetet i Oslo har åpnet dørene for forskere som vil komme og gjøre undersøkelser.
Dato: 27.09.2016

Årets utlysning er nå på nett

Året utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er nå lagt ut på våre nettsider. Søknadsfrist er 12. oktober. Den 2. september holdes informasjonsmøte for søkere i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.
Dato: 13.09.2016

Neste frist for å søke om penger til infrastruktur blir 12. oktober 2016

Forskningsrådet planlegger å lyse ut inntil 1 milliard kroner til forskningsinfrastruktur. Fullstendig utlysning legges ut i juni 2016.
Dato: 13.09.2016

ELIXIR Innovasjon og SMB event - Datadrevet innovasjon i akvakultur og marine næringer

Sted: Forskningsrådet, Lysaker, Oslo Starter:12.05.2016 12:00 Avsluttes:13.05.2016 14:00
Dato: 13.09.2016

Nytt observasjonssystem for overvåkning av drivhusgasser

ICOS er et avansert observasjonssystem som kan tallfeste vitenskapelig hvor mye ulike nasjoner slipper ut av drivhusgasser og bidra til å verifisere de nasjonale utslippsmålene i Paris-avtalen. Den norske delen av ICOS har startet opp.
Dato: 18.04.2017

Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

Norske søkere sender for få søknader til EUs finansieringsordning for internasjonal forskermobilitet Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.
Dato: 13.09.2016

Forskningsrådet har oppdatert Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet oppfordrer nå forskningsinstitusjoner som planlegger å søke infrastrukturmidler om å sette seg inn i de relevante områdestrategiene. Disse beskriver det strategiske grunnlaget for neste tildeling.
Dato: 16.03.2016

Nye europeiske forskningsinfrastrukturer

Det nye veikartet over hvilke store, felles forskningsinfrastrukturer Europa bør satse på i tiden fremover offentliggjøres 10. mars. Norske forskningsmiljøer kan få finansiell støtte til å bli med i både planleggingsfasen og etableringsfasen.
Dato: 13.09.2016