Gå direkte til innhold

Nyheter

Fullstendig utlysning er nå på nett

Årets utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er nå lagt ut på våre nettsider med nødvendige vedlegg og maler. Søknadsfrist er 10. oktober. Søknader må være basert på innsendt skisse.
Dato: 02.07.2018

165 skisser mottatt til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

De som vil søke om infrastrukturmidler i år, måtte sende inn en skisse før 15. mai. Vi mottok hele 165 skisser. Disse indikerer stort behov og høye ambisjoner, men også at det gjenstår en god del koordinering og prioritering for forskningsinstitusjonene frem mot endelig søknadsfrist den 10. oktober.
Dato: 07.06.2018

Workshop og informasjonsmøte i regi av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet inviterer til workshop om ledelse av nasjonale forskningsinfrastrukturer 12. juni og informasjonsmøte om høstens INFRASTRUKTUR-utlysning 13. juni.
Dato: 09.04.2018

Strategi og veikart for forskningsinfrastruktur er oppdatert

Forskningsrådet har oppdatert den nasjonale strategien for forskningsinfrastruktur. Samtidig kommer et oppdatert veikart med områdestrategier som gir det strategiske grunnlaget for årets utlysning av midler. Her har innspill fra forskningsmiljøene spilt en viktig rolle.
Dato: 26.03.2018

Alle som vil søke infrastruktur i år må levere skisse før 15. mai

Forskningsrådet planlegger å lyse ut inntil 700–900 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med frist 10. oktober. Første fase av søknadsprosessen er en obligatorisk skisserunde.
Dato: 16.02.2018

Datahåndteringsplaner sikrer gjenbruk av data

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen og har stor samfunns- og næringsverdi. Forskningsrådet vil fra 2018 legge til grunn at alle prosjekter vi finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan.
Dato: 15.06.2018

Kom med innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal oppdatere veikartet før neste utlysning av infrastruktur høsten 2018. Nå ønsker vi innspill fra forskningsinstitusjonene om behov for infrastrukturer innenfor høyt prioriterte forskningsområder i Norge. Send oss innspill innen 20. januar 2018.
Dato: 15.11.2017

50 millioner kroner til utvikling av helseanalyseplattform

Forskningsrådet støtter første fase i utviklingen av en ny helseanalyseplattform med femti millioner kroner. Helseanalyseplattformen skal legge til rette for sikre, effektive og avanserte helseanalyser på tvers av helseregistre og andre kilder til helseopplysninger.
Dato: 26.09.2017

Norge blir hovedsete for europeiske infrastrukturer

EU-kommisjonen vedtok 9. juni at to forskningsinfrastrukturer etableres med hovedsete i Norge, såkalte ERIC-er. Beslutningen har stor betydning for forskermiljøene innenfor CO2-forskning og samfunnsforskning.
Dato: 21.06.2017

Grønt lys for styrket romforskning

Et internasjonalt spleiselag sikrer en tredimensjonal forskningsradar som skal undersøke blant annet romvær over Arktis. Deler av forskningsutstyret plasseres i Skibotn i Troms.
Dato: 14.06.2017

Én milliard til forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal dele ut én milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 19 prosjekter med stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi har sluppet gjennom nåløyet.
Dato: 02.08.2017

Oppdatering av ESFRIs veikart i 2018 og 2020

Forumet for europeiske forskningsinfrastrukturer ESFRI skal oppdatere sitt veikart i 2018 og 2020. Vi ber institusjoner som har spesifikke innspill til felleseuropeisk infrastruktur for 2020-oppdateringen av veikartet om å ta kontakt.
Dato: 01.02.2017

Nasjonalt laboratorium for geomagnetisme åpnet

Ivar Giæver Geomagnetiske Laboratorium ved Universitetet i Oslo har åpnet dørene for forskere som vil komme og gjøre undersøkelser.
Dato: 27.09.2016

Årets utlysning er nå på nett

Året utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er nå lagt ut på våre nettsider. Søknadsfrist er 12. oktober. Den 2. september holdes informasjonsmøte for søkere i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.
Dato: 13.09.2016

Neste frist for å søke om penger til infrastruktur blir 12. oktober 2016

Forskningsrådet planlegger å lyse ut inntil 1 milliard kroner til forskningsinfrastruktur. Fullstendig utlysning legges ut i juni 2016.
Dato: 13.09.2016