Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2010

Denne første utgaven av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur føyer seg inn i rekken av tilsvarende nasjonale veikart som er utarbeidet, eller under utarbeidelse, i mange andre europeiske land. Den er en direkte respons på Forskningsmeldingen Klima for forskning og er nær knyttet til finansieringsordningen Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

Forskningsrådet håper denne første utgaven av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur betraktes som en nyttig oversikt over norsk forskningsinfrastruktur i utvikling, for Regjering, forskningsinstitusjoner og internasjonale samarbeidspartnere. 

Veikartet ledsages av to vedlegg. Det ene er en status for arbeidet med norsk deltakelse i prosjektene på det tilsvarende felleseuropeiske veikartet. Det andre er en kortfattet oversikt over utfordringer og behov for forskningsinfrastruktur
innenfor nasjonalt prioriterte områder. Begge vedlegg vil være gjenstand for jevnlige oppdateringer.

Les mer om veikartets kontekst

Funksjon

Veikartet skal synliggjøre store og viktige forskningsinfrastrukturer som er avgjørende for å nå forskningspolitiske mål, løse viktige samfunnsutfordringer og legge grunnlaget for ny viten. Det skal anvendes for langsiktig planlegging av investeringer i slik infrastruktur.

Ved å løfte frem prosjekter som er grundig utredet og kvalitetssikret, og anses investeringsklare, men helt eller delvis mangler finansiering, vil veikartet også fungere som veileder for offentlige eller private finansiører av forskningsinfrastruktur.

Les mer om veikartets funksjon

Infrastrukturer inkludert i 1. utgave av veikartet

Blant de totalt 260 søknadene som kom inn etter den første utlysningen fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur i 2009, er 17 prosjekter inkludert i veikartet, utvalgt etter strenge kriterier.

Les mer om utvelgelse av prosjektene.

Veikartet signaliserer også norsk deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer. Seks prosjekter fra ESFRIs veikart, der Norge har inngått forpliktende avtaler eller gitt tydelige politiske signaler om ønsket deltakelse, er derfor synliggjort på det norske veikartet.

Gå til oversikten over prosjekter på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2010

Last ned  The embedded asset has been deleted:
Asset Type: Vedlegg_flex
Asset Id: 1253962074317
PAGENAME: infrastruktur/Vedlegg_flex/Vedlegg_TittelLenke
  

Publisert:
16.06.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016