Gå direkte til innhold

Internasjonalt - ESFRI og Horisont 2020

Det europeiske strategiforumet for forskningsinfrastruktur (ESFRI) og EUs rammeprogram Horisont 2020 er sentrale virkemidler for planlegging av og investeringer i internasjonal forskningsinfrastruktur, samt forskeres bruk av infrastrukturen.

Publisert:
18.04.2017