Gå direkte til innhold

Det overordnede målet med satsingen på Nasjonal forskningsinfrastruktur er at norske forskningsmiljøer og næringsliv skal ha tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet, og som i sin tur vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer.

Om satsingen

Nyheter

 • Én milliard til forskningsinfrastruktur

  Forskningsrådet skal dele ut én milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 19 prosjekter har sluppet gjennom nåløyet.

 • Grønt lys for styrket romforskning

  Et internasjonalt spleiselag sikrer en tredimensjonal forskningsradar som skal undersøke blant annet romvær over Arktis. Deler av forskningsutstyret plasseres i Skibotn i Troms.

 • Oppdatering av ESFRIs veikart i 2018 og 2020

  Forumet for europeiske forskningsinfrastrukturer ESFRI skal oppdatere sitt veikart i 2018 og 2020. Vi ber institusjoner som har spesifikke innspill til felleseuropeisk infrastruktur for 2020-oppdateringen av veikartet om å ta kontakt.

 • Nasjonalt laboratorium for geomagnetisme åpnet

  Ivar Giæver Geomagnetiske Laboratorium ved Universitetet i Oslo har åpnet dørene for forskere som vil komme og gjøre undersøkelser.

 • Nytt observasjonssystem for overvåkning av drivhusgasser

  ICOS er et avansert observasjonssystem som kan tallfeste vitenskapelig hvor mye ulike nasjoner slipper ut av drivhusgasser og bidra til å verifisere de nasjonale utslippsmålene i Paris-avtalen. Den norske delen av ICOS har startet opp.

Flere nyheter