Gå direkte til innhold

Veiledning for innvilgede infrastrukturer

Under menyknappene til venstre vil du finne informasjon om praksis for oppfølging av prosjekter med støtte fra INFRASTRUKTUR, hvilke rutiner som gjelder ved rapportering og fakturering samt en oversikt over hvilke føringer, gitt av lover og regelverk, som har betydning for infrastrukturene.

Til høyre finner du en liste over infrastrukturer som på gjeldende tidspunkt finansieres av eller rapporterer til Forskningsrådet. Listen oppdateres årlig.

Du finner også oversikten over søkere i 2016.

Publisert:
24.10.2013
Sist oppdatert:
17.10.2018