Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Norge og India skal samarbeide om bioøkonomiforskning

Forskningsrådet lyser nå ut 30 mill. kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi med vekt på jordbruk og matproduksjon, bioteknologi, akvakultur og bioenergi.

Målet med utlysningen er å utvikle kunnskap for bedre ressursutnyttelse, og å styrke samarbeidet mellom forskere og næringsliv i de to landene. Aktivt internasjonalt forskningssamarbeid og god arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt, er viktig for å møte de globale utfordringene i bioøkonomien. I tråd med vår internasjonale strategi bruker Forskningsrådets programmer internasjonalt forskningssamarbeid aktivt når dette gir økt kvalitet i kunnskapsbyggingen, eller bidrar til mer og bedre innovasjon i næringslivet.

Inderjit Singh Marjara har ansvaret for utlysningen i Forskningsrådet. India er et prioritert samarbeidsland både for Norge og EU. Norge og India har siden 2006 hatt et formelt samarbeid gjennom en bilateral forskningsavtale. Etter diskusjoner som startet i 2014, er bioøkonomi nå inkludert som et av de prioriterte tematiske områdene i avtalen.

– For nøyaktig ett år siden ble det gjennomført en indisk-norsk workshop i Oslo om bioøkonomisamarbeidet. Derfor er det veldig stas nå å kunne lyse ut prosjektmidler til denne forskningen, forteller Inderjit Singh Marjara som har ansvaret for utlysningen i Forskningsrådet.

Workshop-en i fjor ble gjennomført for å kartlegge hvor vi har felles interesser, og hvilke temaer som burde utlyses i fellesskap. Her ble det konkludert med at en utlysning innenfor bioøkonomi skal dekke følgende tematiske satsingsområder:

  • Jordbruk og landbasert mat (BIONÆR)
  • Biotek (bioøkonomirelatert)
  • Akvakultur
  • Bioenergi og biodrivstoff

BIONÆR og Indiaprogrammet er i førersetet for denne utlysningen for Forskningsrådet, mens Indian Department of Science and Technology (DST) er ansvarlig part i India.

Partnere fra begge land

– Det overordnede målet for denne utlysningen er å styrke vitenskapelig og teknologisk samarbeid mellom Norge og India innenfor bioøkonomi, og å koble næringsliv i de to landene, sier Marjara. Utlysningen inviterer til prosjektsøknader innenfor bioøkonomi som involverer partnere fra begge land.  

I tråd med Forskningsrådets internasjonale strategi legger BIONÆR stor vekt på dette. Internasjonalt forskningssamarbeid skal nyttes aktivt når dette gir økt kvalitet i kunnskapsbyggingen, eller bidrar til mer og bedre innovasjon i næringslivet.

Forskningsrådet har satt av 30 millioner kr til å finansiere den norske deltakelsen i dette samarbeidet. Det indiske Department of Science and Technology har satt av tilsvarende midler til å dekke den indiske deltakelsen. Søknadsfristen er 22. november 2017 kl. 13.00.

Se fullstendig utlysning: NOK 30 million to joint Indian-Norwegian researcher projects on bioeconomy

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
08.09.2017
Sist oppdatert:
21.02.2018