Gå direkte til innhold

Lenker

Nasjonale lenker


Norges forskningsråd

NIFU

Statistisk sentralbyrå

Innovasjon Norge
 

Internasjonale lenker


OECD:
• Forskning og utvikling
Innovasjon

Eurostat

Sverige:
• Statistiska centralbyrån: Forskning

Finland:
• Statistikcentralen: Vetenskap, teknologi och informationssamhället

Danmark:
• Danmarks Statistik: Forskning, udvikling og innovation

Island:
• Statistics Iceland: Science and technology, statistikkbank, Årbok (engelsk) 

Publisert:
23.06.2004
Sist oppdatert:
08.08.2018