Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

235 treff
14.12.18

FoU-statistikk Norge 2017: Instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren

NIFU publiserte 9. januar endelige FoU-tall for institutt- og UoH-sektorene.
14.12.18

OECDs Science, Technology and Innovation Outlook 2018 lansert

OECDs Directorate for Science, Technology and Innovation har nylig lansert OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018.
14.12.18

Høy FoU-intensitet i Danmark og Sverige

I forbindelse med Danmarks Statistiks publisering av FoU-statistikk for 2017, har de også sammenlignet Danmark med andre land.
21.11.18

FoU-statistikk for Island og Sverige

SCB i Sverige har har nylig publisert offisiell statistikk for forskning og utviklingsarbeid i Sverige for universitets- og høgskolesektoren og næringslivet i 2017. Hagstofa på Island har publisert tall for alle sektorer.
02.11.18

STI-Nyheter fra OECD

OECD har en viktig rolle for medlemslandenes statistikkarbeid innenfor Science, Technology and Innovation (STI) gjennom å utarbeide retningslinjer for FoU-statistikk (Frascati-manualen) og innovasjonsstatistikk (Oslo-manualen).
02.11.18

Oslo-manualen i ny utgave

Oslo-manualen, eller Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation som er dens fulle navn, ble lansert i sin fjerde utgave 22. oktober 2018. OECD og Eurostat står som felles ansvarlig for utgivelsen.
25.10.18

Finland: Økning i FoU-utgiftene

Finske Statistikcentralens FoU-undersøkelse for 2017 viser en økning i utgiftene til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Finland mellom 2016 og 2017 etter flere års nedgang.
15.10.18

Foreløpige FoU-tall for Norge 2017 publiseres 26. oktober

Foreløpige 2017-tall for forskning og utviklingsarbeid i Norge publiseres fredag 26. oktober. Hør nærmere om de foreløpige FoU-tallene for 2017 på lanseringen av Indikatorrapporten 2018.
05.10.18

Forskningsbarometer 2018

Det danske forskningsrådet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse har nylig publisert Forskningsbarometer 2018.
26.09.18

ETER-prosjektet: Data for 2015-16 og ny publiseringsløsning

ETER (European Tertiary Education Register) er en database med data om europeiske universiteter og høgskoler på institusjonsnivå. Databasen inneholder både deskriptive data om institusjonene og en en rekke indikatorer. Nå foreligger data for 2015 (akademisk år 2015/16) og tidligere årganger i på en ny utbedret nettside.
20.09.18

Indikatorrapporten 2018: Nye kapitler publisert

Kapittel om internasjonal FoU og mer på menneskelige ressurser publisert.
20.09.18

Frokostseminar: Innovasjon i endring

Forskningsrådet gir årlig ut indikatorrapporten som gir oss de siste tallene for norsk forskning og innovasjon. På seminaret tar vi utgangspunkt i rapporten og diskuterer om Norge er på riktig vei i forsknings- og innovasjonspolitikken sett i lys av regjeringens nye langtidsplan for forskning og utdanning. Vi vil også presenterer OECDs reviderte forståelse av innovasjon (hva er innovasjon og hvordan bør det måles).
05.09.18

Education at a Glance 2018

OECD's årlige publikasjon Education at a Glance omhandler utdanningssystemet for OECD-landene. 2018-utgaven skal publiseres 11.september.
03.09.18

OECD har publisert oppdatert FoU-statistikk i MSTI

OECDs MSTI (Main Science and Technology Indicators) har kommet i ny utgave (2018-1). Databasen inneholder et sett med indikatorer som beskriver nivået og strukturen på innsatsen innen vitenskap og teknologi for OECDs medlemsland, samt noen andre.
29.08.18

Danmark: Innovation og forskning 2018

Danmarks Statistik har nylig publisert Innovation og forskning 2018. Publikasjonen gir et overblikk over FoU og innovasjon i Danmark.
17.08.18

Finland: Endelige tall for bevilgninger til FoU over statsbudsjettet 2017

I 2017 var bevilgningene til FoU over statsbudsjettet i Finland 1 885,9 miljoner euro, 88,4 millioner euro mer enn de foreløpige tallene.
29.06.18

Samarbeid om vitenskapelig publisering

Deler av kapittel 6 om om vitenskapelig publisering, kapittel 6.3 om samarbeid om vitenskapelig publisering er nå lagt ut på Indikatorrapportens nettsider.
27.06.18

EIS 2018 lansert: Norge rangert som «sterk innovatør»

I den siste utgaven av EUs årlige rangering av innovasjonsevne (European Innovation Scoreboard - EIS) kommer Norge ut som nummer 13 av 36 land. Norge er dermed i gruppen av såkalte «sterke innovatører», sammen med land som Frankrike, Tyskland og Østerrike. Helt på topp finner vi Sveits etterfulgt av Sverige, Danmark og Finland. Disse er med i gruppen av syv land som regnes som «innovasjonsledere» (innovation leaders).
22.06.18

Kapittel 1 og 3 av Indikatorrapporten 2018 er publisert

Fra og med 2018 er Indikatorrapportens nettsted hovedkanal for publisering av Indikatorrapporten. Vi har nå lagt ut kapittel 1 FoU i Norge og uke 26 følger kapittel 3 Menneskelige ressurser. Ved å melde seg på vårt nyhetsbrev får man beskjed når nye deler publiseres.
25.05.18

Mest innovationssamarbeid i de nordligste delene av Sverige

Sveriges Statistiska centralbyrån (SCB) har publisert innovasjonsstatistikk brutt ned på region.
09.05.18

Finland: Antall doktorgrader redusert med 7 prosent fra 2016 til 2017

Den Finske Statistikcentralen har publisert utdanningsstatistikk for 2017. 31 000 studenter ble uteksaminert ved finske universiteter i 2017, nesten 900 færre enn i 2016.
12.04.18

Finske foretak rapporterer mer innovasjon enn tidigerere

Den finske innovasjonsundersøkelsen 2014-2016 viser at foretakene oppga at de deltok i mer innovasjonsvirksomhet en foregående undersøkelser.
05.04.18

OECD har publisert oppdatert FoU-statistikk i MSTI

OECDs MSTI (Main Science and Technology Indicators) har kommet i ny utgave (2017-2). Databasen inneholder et sett med indikatorer som beskriver nivået og strukturen på innsatsen innen vitenskap og teknologi for OECDs medlemsland, samt noen andre.
23.02.18

Realøkning for finske bevilgninger til FoU for 2018

Finske Statistikcentralen har publisert anslag for bevilgninger til FoU over statsbudsjettet. Disse beløper seg til 1 883,2 millioner euro, dvs en realøkning på 3,3 prosent fra 2017.
12.02.18

Forskningsbarometer 2017

Det danske forskningsrådet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse har nylig publisert Forskningsbarometer 2017.
12.02.18

FoU-statistikk Norge - endelige tall

Endelige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63 milliarder kroner.
18.12.17

45 prosent av svenske foretak hadde innovasjon 2014-2016

Statistiska Centralbyrån (SCB) publiserte i desember 2017 innovasjonsundersøkelsen 2014-2016 for svenske foretak. Nå er også en bredere presentasjon av dataene publisert i Innovationsverksamhet i Svenska företag 2014–2016.
15.12.17

Dansk Talentbarometer 2017 publisert

Styrelsen for Forskning og Uddannelse i Danmark har utgitt ”Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2017”.
04.12.17

2017_Engelsk indikatorrapport 2017

En kortversjon av Det norske forsknings- og innovasjonssystemet 2017 - Report on Science and Technology Indicators for Norway - er nå publisert på engelsk.
04.12.17

OECDs ANBERD 2017 publisert

Årets utgave av OECD Research and Development Expenditure in Industry inneholder statistikk på utgifter til forskning og utviklingsarbeid etter næringer.