Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

1.6 Regional fordeling av FoU i Norge

Hovedstadsregionen, det vil si fylkene Oslo og Akershus, dominerer det norske FoU-systemet i 2016, slik regionen har gjort siden innsamlingen av data til FoU-statistikken startet på 1960-tallet. Regionen stod for 43 prosent av FoU-utgiftene i 2016, omtrent samme andel som i 2005. Nest største region var Midt-Norge, tett fulgt av Hordaland, som hver stod for 18 prosent av FoU-innsatsen i 2016.

Figur 1.6.a viser at det kun er minimale forskjeller i den regionale fordelingen av FoU-utgifter i 2005 og 2016, til tross for at FoU-utgiftene er mer enn doblet i perioden.

Figur 1.6.a Fordeling av FoU-utgifter etter region. 2005 og 2016

Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

Ser vi nærmere på forholdet mellom FoU-utgifter, FoU-utgifter per innbygger og utførte FoU-årsverk, finner vi at Oslo er i en særstilling når det gjelder omfang, det vil si FoU-utgifter og antall utførte FoU-årsverk, se figur 1.6.e. Imidlertid er det Sør-Trøndelag som hadde høyest FoU-utgifter per innbygger i 2016, fulgt av Oslo, Troms og Akershus. Blant fylker uten hovedsete for et universitet (figur 1.6.f), skiller Buskerud seg ut med høyest FoU-utgifter, samt høyest FoU-utgifter per innbygger. Finnmark, Nord-Trøndelag og Hedmark var de minst FoU-intensive fylkene i 2016.

Mest FoU i universitetsfylkene

Samlet ble over 80 prosent av FoU-utgiftene brukt i et fylke med hovedsete for et universitet. I universitets- og høgskolesektoren ble hele 93 prosent av FoU-utgiftene brukt i et universitetsfylke, tilsvarende var andelen for instituttsektoren 92 prosent og i helseforetakene 89 prosent. I næringslivet ble tre fjerdedeler av FoU-utgiftene brukt i universitetsfylkene. FoU-aktiviteten i Norge er dermed i stor grad sentralisert rundt fylkene med hovedsete for et universitet.

Figur 1.6.b Fordeling av FoU-utgifter etter fylke. 2016.

Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

I hovedstaden finner vi landets eldste universitet, Universitetet i Oslo, samt den største statlige høgskolen, Høgskolen i Oslo og Akershus, nå Oslo Met – storbyuniversitetet, i tillegg til flere andre større og mindre høgskoler. Oslo universitetssykehus HF, som dominerer FoU-aktiviteten i helseforetakene, er også lokalisert her. I instituttsektoren holder mange sentrale aktører til i Oslo, herunder Folkehelseinstituttet, SINTEF og flere av de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene. Blant virksomhetene i næringslivet med mye FoU holder flere til i Oslo.

I Sør-Trøndelag finner vi hovedsetet for NTNU, og både SINTEF og St. Olavs hospital er sentrale FoU-aktører. Vi finner også en del virksomheter i næringslivet i fylket, herunder også spin-off-miljøer fra NTNU og SINTEF. I Hordaland er Universitetet i Bergen den største FoU-aktøren, men også i dette fylket er det flere større og mindre høgskoler, og miljøer som Havforskningsinstituttet, Uni Research og NIFES i instituttsektoren. NMBU er lokalisert i Akershus, som også er hjemfylke for flere sentrale forskningsinstitutter tilknyttet både NMBU og Kjeller-miljøet, herunder Forsvarets forskningsinstitutt, IFE og NILU. Også Høgskolen i Oslo og Akershus hadde FoU-aktivitet i fylket i 2016.

Variasjon i fylkenes sektorprofiler for FoU

Fylkene har ulike «sektorprofiler», se figur 1.6.c og figur 1.6.d. I Oslo ble 36 prosent av FoU-utgiftene brukt i næringslivet, mot 33 prosent ved universiteter og høgskoler, 20 prosent i instituttsektoren og 11 prosent ved helseforetak. Tilsvarende fordeling for Buskerud var 91 prosent i næringslivet, 5 prosent ved universiteter og høgskoler og 4 prosent ved et helseforetak. Høyest andel FoU-utgifter i næringslivet finner vi i Buskerud, Vestfold og Sogn og Fjordane, mens Troms, Hordaland og Sør-Trøndelag hadde de laveste andelene i næringslivet. Universitet- og høgskolesektoren er den største FoU-utførende sektoren i Troms, Nordland og Finnmark, mens undervisningsinstitusjonene stod for under ti prosent av FoU-aktiviteten i Buskerud, Vestfold og Østfold i 2016.

Figur 1.6.c FoU-utgifter etter fylke og sektor for utførelse. 2016.

Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

Figur 1.6.d viser den relative fordelingen av henholdsvis næringsliv, universiteter og høgskoler, instituttsektoren og helseforetakene etter fylke. I næringslivet ble 21 prosent av FoU-utgiftene brukt i Oslo, 20 prosent i Akershus, 6 prosent i Hordaland og 11 prosent i Sør-Trøndelag. Tilsvarende ble 47 prosent av FoU-utgiftene ved helseforetakene brukt i Oslo, 7 prosent i Akershus, 16 prosent i Hordaland og sju prosent i Sør-Trøndelag.

Figur 1.6.d FoU-utgifter etter sektor for utførelse og fylke. 2016.

Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

Ser vi nærmere på forholdet mellom FoU-utgifter, FoU-utgifter per innbygger og utførte FoU-årsverk, finner vi at Oslo er i en særstilling når det gjelder omfang, det vil si FoU-utgifter og antall utførte FoU-årsverk, se figur 1.6.5. Imidlertid er det Sør-Trøndelag som hadde høyest FoU-utgifter per innbygger i 2016, fulgt av Oslo, Troms og Akershus.

Blant fylker uten hovedsete for et universitet (figur 1.6.6), skiller Buskerud seg ut med høyest FoU-utgifter, samt høyest FoU-utgifter per innbygger. Finnmark, Nord-Trøndelag og Hedmark var de minst FoU-intensive fylkene i 2016.

Figur 1.6.e Forholdet mellom FoU-utgifter, FoU-utgifter per innbygger og utførte FoU-årsverk i fylker med hovedsete for et universitet. 2016.

Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

Figur 1.6.f Forholdet mellom FoU-utgifter, FoU-utgifter per innbygger og utførte FoU-årsverk i fylker uten universitet. 2016.

Kilde: NIFU/SSB

Til Kapittel 1

 

<<Forrige kapittel        Neste kapittel>>

Skrevet av:
Hebe Gunnes
Publisert:
22.06.2018
Sist oppdatert:
19.09.2018