Gå direkte til innhold

Kapittel 1.3 Instituttsektoren

Instituttsektoren er i dag den minste av de tre forskningsutførende sektorene som det norske forskningssystemet tradisjonelt deles inn etter.

Instituttsektoren består av en heterogen gruppe institusjoner, der mange har FoU som kjerneaktivitet, men den omfatter også enheter der FoU ofte er en mer begrenset aktivitet. En fellesnevner for institusjoner som sorterer til instituttsektoren, er at det ikke utbetales utbytte, og at enhetene organisatorisk ikke sorterer direkte under et lærested.

Innhold

1.3 Instituttsektoren  
   1.3.1 FoU i instituttsektoren 30.05.2018
   1.3.2 Nøkkeltall for forskningsinstituttene 05.09.2018

 

Tabellsettene A.08 dekker instituttsektoren.

Alle tabellsett ligger under  Statistikk og tabeller - Tabellsett alle årganger

Til Kapittel 1

 

<<Forrige kapittel        Neste kapittel>>

Publisert:
23.04.2018
Sist oppdatert:
05.09.2018