Gå direkte til innhold

1 FoU i Norge

Dette kapitlet beskriver Norges ressurser til FoU i 2016, målt i FoU-utgifter. FoU-statistikken for 2016 ble ferdigstilt i februar 2018.

Innledningsvis omtales Norges samlede FoU-innsats, videre følger mer detaljerte beskrivelser av FoU-innsatsen innenfor hver av de tre FoU-utførende sektorene næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Helseforetakene gis en egen omtale. Sist i kapitlet inngår en regional fordeling av Norges FoU-innsats.

Innhold

Tittel Publisert
1.1 Samlet FoU-innsats 30.05.2018
1.2 FoU i universitets- og høgskolesektoren 30.05.2018
1.3 Instituttsektoren 30.05.2018
   1.3.1 FoU i instituttsektoren 30.05.2018
   1.3.2 Nøkkeltall for forskningsinstituttene Kommer juli 2018
1.4 FoU ved helseforetakene 30.05.2018
1.5 FoU i næringslivet 30.05.2018
   1.5.1 Hovedresultater for 2016 30.05.2018
   1.5.2 Utviklingen i næringslivets FoU-utgifter 30.05.2018
1.6 Regional fordeling av FoU i Norge 22.06.2018

 

Følgende personer har bidratt til kapittel 1:
Kristine Langhoff, Bo Sarpebakken, Susanne Lehmann Sundnes, Kaja Wendt, Ole Wiig

Sentrale definisjoner

Lenke til OECDs definisjon av FoU

Lenke til OECDs definisjon av innovasjon

 

Til hovedinnhold 2018

 

<<Forrige kapittel        Neste kapittel>>

Publisert:
15.01.2018
Sist oppdatert:
22.06.2018