Gå direkte til innhold

Indikatorrapporten 2018

«Indikatorrapporten» gir en oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av figurer, tabeller og analyser og har kommet ut siden 1997.

2018-utgaven er kun tilgjengelig som elektronisk publikasjon og består av delrapporter som publiseres når datagrunnlaget er tilgjengelig. En overordnet syntese med vekt på tematiske analyser på tvers av datakildene publiseres i forbindelse med høstens lanseringsseminar.

Lanseringsseminaret finner sted 1. november kl 0900-1200.

Meld deg på Indikatorrapportens nyhetsbrev her. Har du problemer med registreringsløsningen, send epost til marte.blystad@nifu.no.

Delrapportene som presenterer tilgjengelig statistikk knyttet til FoU og innovasjon, er delt inn i følgende kapitler:

Kapittel Publiseres
1 FoU i Norge Fra juni 2018
2 Internasjonal FoU September 2018
3 Menneskelige ressurser Fra juni 2018
4 Bevilgninger og virkemidler Oktober 2018
5 Immaterielle rettigheter Oktober 2018
6 Vitenskapelig publisering Fra august 2018
7 Innovasjon i Norge og Europa  Fra august 2018

 

Leseveiledning

Man kan navigere i rapporten enten via menyen til venstre på siden eller via lenkene i selve teksten.

I høyremenyen på sidene er det relevante lenker f.eks. PDF av teksten, figurgrunnlag for kapitlet (Excel), tabellsett og kontaktperson. Faktaboksene (definisjoner) er samlet på siden Faktabokser.

Hvert kapittel har en forside med en generell presentasjon, detaljert innholdsfortegnelse med publiseringstidspunkt og lenker til delkapitler.

Vedlegg inneholder metodevedlegg, figurgrunnlag, liste over offentlige dokumenter (flere årganger).

 

Publisert:
19.04.2017
Sist oppdatert:
31.10.2018