Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

4 Bevilgninger og virkemiddel

Dette kapitlet beskriver bevilgning og virkemidler til innovasjon og næringsrettet FoU, samt effekter av disse. Det fokuseres på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Innledningsvis beskrives de nasjonale bevilgninger til innovasjon og næringsrettet FoU, både over statsbudsjettet samt for de sentrale virkemiddelaktører. SkatteFUNN får sitt eget kapitel, da det er det største enkeltstående virkemiddelet. Regionale fordelinger presenteres i kapitel 4.4 og effektmålinger av virkemidler inngår i kapittel 4.5. Det hele avsluttes med kapittel 4. 6 om norsk deltagelse i EUs forskningsprogrammer.

Innhold

Tittel Publisering
4.1 Bevilgninger og virkemidler Okt. 2018
4.2 Nasjonale bevilgninger til innovasjon og næringsrettet FoU Okt. 2018
    4.2.1 FoU-bevilgninger over statsbudsjettet Okt. 2018
    4.2.2 Offentlige bevilgninger Okt. 2018
    4.2.3 Bevilgninger gjennom Norges forskningsråd Okt. 2018
    4.2.4 Bevilgninger gjennom Innovasjon Norge Okt. 2018
    4.2.5 Bevilgninger gjennom ENOVA Okt. 2018
4.3 SkatteFUNN Okt. 2018
    4.3.1 Skattefradrag gjennom SkatteFUNN Okt. 2018
    4.3.2 Evalueringen av SkatteFUNN Okt. 2018
4.4 Regional fordeling av virkemidler Okt. 2018
    4.4.1 Norges forskningsråd Okt. 2018
    4.4.2 SkatteFUNN Okt. 2018
    4.4.3 Innovasjon Norge Okt. 2018
    4.4.4 Siva Okt. 2018
    4.4.5 Siva Okt. 2018
4.5 Effektmåling av innovasjonsvirkemidler Okt. 2018
    4.5.1 Effekter av Innovasjon Norges virkemidler Okt. 2018
    4.5.2 Effektmålinger av Forskningsrådets virkemidler Okt. 2018
    4.5.3 Effektmålinger av SIVAs virkemidler Okt. 2018
4.6 Norsk deltagelse i EUs forskningsprogrammer Okt. 2018
    4.6.1 Horisont 2020 Okt. 2018
    4.6.2  Det europeiske forskningsråd (ERC) Okt. 2018
    4.6.3 Offentlige aktører i EUs rammeprogrammer Okt. 2018

 

Følgende personer har bidratt eller skal bidra til kapittel 4:

Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes, Fernanda Winger Eggen, Michael S. Mark, Beate Rotefoss, Fredrik Piro, Bo Sarpebakken, Knut Senneseth, Espen Solberg, Elisabeth Wiker

Sentrale definisjoner

 

 

 

 

<<Forrige kapittel        Neste kapittel>>

Publisert:
30.04.2018
Sist oppdatert:
05.11.2018